Brummen heeft sinds kort een eigen roggebrood, gemaakt van rogge van de akkers van boer Hans Nieuwenburg en gebakken door Bakkerij Verbeek in Brummen. Van de 10 ton rogge die van de akkers komt, maakt de bakker 12.000 roggebroden die in de regio worden verkocht. De teelt en de productie van het roggebrood wordt helemaal door lokale ondernemers gedaan.

Op verschillende kruidenrijke akkers in de omgeving van Brummen wordt rogge geteeld zonder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Deze rogge wordt verwerkt tot een uniek streekproduct: ambachtelijk roggebrood met aandacht voor biodiversiteit, natuur en landschap. Het roggebrood is in de streek onder andere verkrijgbaar bij Boerderijwinkel De Nieuwenburgt in Spankeren.
 

Korte voedselketen 

Het Brummense roggebrood is een mooi voorbeeld van een korte voedselketen. Korte voedselketens passen goed bij een duurzame samenleving en is daarom ook een aandachtspunt van de Provincie Gelderland en in de Cleantech Regio. Boeren kunnen hun producten direct leveren aan bewoners en bedrijven in de regio. Dat is goed voor de economische en maatschappelijke positie van de boer ‘dichtbij’. De consument heeft met de aankoop van duurzaam geproduceerd lokaal of regionaal voedsel rechtstreeks invloed op het aantrekkelijker en gezonder worden van het landschap in de eigen omgeving.

Lokale- en regionale samenwerking

Aan het initiatief werkten mee Bio Bakker Verbeek en Boerderij De Nieuwenburgt in samenwerking met Natuurmonumenten, Landschapsnetwerk Brummen en Gemeente Brummen.


Dit project is tot stand gekomen met ondersteuning van de Provincie Gelderland en de Europese Unie in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.