Apeldoorn, Twello en Deventer hebben een landelijke primeur. Hier staan namelijk nieuwe wegwijsborden langs de vlotte en veilige fietsroute F344. Het gaat om een test van nieuwe verkeersborden voor snelle fietsroutes waaraan drie landelijke testroutes meedoen. De borden zijn bovendien ook nog eens hartstikke duurzaam. 

Er komen steeds meer vlotte en veilige fietsroutes, of ‘snelfietsroutes’, door Nederland. Ook Cleantech Regio werkt aan drie hoogwaardige fietsroutes waar je veilig, comfortabel en snel kan doorfietsen; F344 (Apeldoorn - Deventer), F50 (Apeldoorn - Epe) en F348 (Deventer - Zutphen). Op deze routes krijg je vaker voorrang op auto’s, de fietspaden zijn er breder en veiliger en hierdoor is het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden de fiets te pakken. Om deze fietsroutes door heel Nederland herkenbaar te maken, helpt Cleantech Regio de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) met het ontwikkelen van deze speciale wegwijsborden. Deze nieuwe borden moeten opgenomen worden in de landelijke richtlijnen.

Leesbaar op hogere snelheid

In Nederland zijn standaard regels waar de wegwijsborden op fietsroutes aan moet voldoen. Deze richtlijn geldt ook voor de vlotte en veilige fietsroutes. Veel wegbeheerders willen op hun belangrijkste fietsroutes wegwijzers die op hogere snelheid beter leesbaar zijn en die de routes meer herkenbaar maken. Er is nu geen eenheid in wegwijzers op deze fietsroutes. Dat betekent dat je per regio andere wegwijsborden ziet. Cleantech Regio is één van de partijen die meewerkt aan het opstellen van aangepaste landelijke ontwerprichtlijnen voor fietsbewegwijzering. Onze regio heeft de primeur. Op de fietsroute F344 zie je nu de eerste versie van de nieuwe wegwijsborden. Deze fietsverbinding is de eerste van drie landelijke testroutes. De andere routes liggen tussen Utrecht en De Bilt, en Eindhoven en Veldhoven

De nieuwe fietsborden zijn ‘cleantech’

De borden zijn daarbij ook nog eens 100% geschikt voor recycle en worden geleverd door een bedrijf uit de regio. Het materiaal van de panelen is gemaakt van bermgras. Wanneer bestemmingen wijzigen of slechter leesbaar worden, kan het paneel eraf gehaald worden en vermaald worden tot een nieuwe plaat. Zo kan makkelijk de informatie op de borden gewisseld worden. De randen van het bord, de lijst, is meerdere keren te gebruiken.

Dezelfde fietsborden door heel Nederland

Vanuit het landelijke samenwerkingsprogramma Tour de Force is een werkgroep ‘Wayfinding’ aan de slag gegaan. Zij werken samen met andere vertegenwoordigers van wegbeheerders zoals Cleantech Regio, kenniscentrum CROW, Nationale Bewegwijzeringsdienst, Fietsersbond en kennisinstelling Breda University of Applied Sciences. De Nederlandse fietsagenda 'Tour de Force' wil de kwaliteit en veiligheid van regionale fietspaden verbeteren. Ze investeren daarom in onderzoek naar nieuwe wegwijsborden. Zeker nu er steeds meer èn snellere fietsers bij komen is verbetering van de bewegwijzering nodig. In samenwerking en afstemming met de Nationale Bewegwijzeringsdienst, verschillende overheden, kennisinstellingen en partners zijn twee pilots uitgevoerd:

  • In 2017 op de demonstratieroute Tilburg – Loon op Zand – Waalwijk
  • In 2019 op drie regionale fietsroutes: Apeldoorn – Deventer, Utrecht – De Bilt, Eindhoven – Veldhoven.

Voor de pilots in 2019 heeft de Nationale Bewegwijzeringsdienst verschillende ontwerpen opgesteld. Eind 2019 zijn deze ontwerpen online getest via een enquête. Ruim 2.100 enquêtes zijn door respondenten uit heel Nederland ingevuld en daarmee is het onderzoek representatief. De resultaten zijn gebruikt voor het aanvullen en verbeteren van de nationale richtlijnen voor (fiets)bewegwijzering, die door iedereen en overal toepasbaar is: uniformiteit en continuïteit. Deze uitkomsten worden nu door Tour de Force aan het CROW Platform Bewegwijzering gegeven om ze op te nemen in de Richtlijn Bewegwijzering. De wegwijsborden tussen Apeldoorn en Deventer zijn de eerste beproeving op straat.