Boeren in de Cleantech Regio willen zich inzetten om natuurinclusiever te ondernemen. Dat blijkt uit de vele aanmeldingen voor het Cleantech traject POP3 natuurinclusieve landbouw. Alle beschikbare plaatsen zijn inmiddels ingevuld.

Er is steeds meer aandacht voor natuurinclusieve landbouw, zowel vanuit de maatschappij als vanuit de markt. In een natuurinclusieve landbouw houdt een ondernemer rekening met de natuur op en rond zijn bedrijf. Om ondernemers kennis te laten maken met natuurinclusieve landbouw en te weten hoe je dit praktisch kunt invullen, biedt Cleantech Regio een gratis traject aan voor boeren in Apeldoorn, Voorst, Lochem en Brummen.

Met het traject ‘Natuurinclusieve Landbouw: hoe werkt het vóór mijn bedrijf?’ krijgen ondernemers onder meer: 

  • Het certificaat Natuurondernemer Niveau I, aantoonbare vakbekwaamheid om te pachten bij Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten
  • Praktische invulling van natuurinclusieve landbouw toegespitst op het bedrijf
  • Een plan en inzicht in het verdienmodel toegespitst op de bedrijfssituatie
  • Begeleiding en input van experts om maatregelen op het bedrijf toe te passen
  • Een netwerk van collega-ondernemers die met vergelijkbare zaken bezig zijn
  • Een netwerk van partijen in de regio, zoals waterschap, landgoederen, gemeente, provincie en terrein beherende instanties.

De ondernemers gaan in een reeks bijeenkomsten en excursies met hun eigen vraag en plan aan de slag. Over een periode van 1,5 jaar krijgen ze begeleiding om hun ideeën in de praktijk toe te passen. Kijk voor meer informative op ELFPO.


Partners in dit project zijn de gemeenten Apeldoorn, Lochem, Voorst en Brummen, een aantal landgoederen, LTO Noord afdeling Achterhoek Noord, Collectief Veluwe, ANV Veluwe IJssel Zoom, LTO Noord afdeling Zuid Oost Veluwe, Natuurmonumenten en GMNF. Dit project is tot stand gekomen met ondersteuning van de Provincie Gelderland en de Europese Unie in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.