Atlas Cleantech Regio

In navolging van de Regio Zwolle en Twente gaat ook Cleantech Regio een atlas maken. In drie werkateliers kunnen betrokkenen meedenken over de inhoud van de atlas.

De atlas gaat bestaan uit thema-kaarten. De kaarten moeten op een aantrekkelijke en creatieve manier inzicht geven in de kwaliteiten, identiteit en het functioneren van de Cleantech Regio. Ze bevatten toelichtende infographics en foto’s en de bouwstenen voor de atlas komen overeen met de 13 lagen uit de Nationale Omgevingsvisie. Daaraan zijn twee thema’s toegevoegd: mensen en vrijetijdseconomie.

Warming-up

Tijdens een online warming-up bijeenkomst op 28 mei is een toelichting gegeven op wat het maken van een gezamenlijke atlas betekent. Het stedenbouwkundig bureau MUST gaat de Atlas Cleantech Regio maken in opdracht van de Cleantech Regio en de provincies Gelderland en Overijssel.

Meedenken en meedoen

De atlas wordt gemaakt in een drietal werkateliers / masterclasses en de inhoud wordt bepaald door onder meer ontwerpers en strategen van de gemeenten, waterschappen, regio en provincies in de Cleantech Regio. Ook andere organisaties zoals Het Kadaster, de GGD, het onderwijs en de Veiligheidsregio zijn benaderd om mee te denken en te bouwen aan de Atlas Cleantech Regio.Op deze manier draagt de Atlas Cleantech Regio maximaal bij aan (lopende) projecten en agenda’s. Tijdens de werkateliers worden de grote lijnen uitgezet. De ateliers staan vooralsnog gepland in september, oktober en december.

In het groter geheel

De Atlas Cleantech Regio is onderdeel van een groter geheel, namelijk Places of Hope, een initatief van het Ministerie van BZK. Dit is een tentoonstelling en een ontmoetingsplaats over hoe we samen de toekomst van onze regio kunnen vormgeven. In 2018 stond Places of Hope in Leeuwarden als onderdeel van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. In 2021 vindt Places of Hope, in samenwerking met het Ministerie van BZK, zeer waarschijnlijk plaats in de Cleantech Regio.