Publicaties:

Infographic Regio Deal 

In de afgelopen weken is de wereld om ons heen ingrijpend veranderd. Het coronavirus heeft zware impact op de gezondheid van mensen, wat breed ingrijpt op de gehele maatschappij en daarmee raakt het ook direct onze welvaart in onze Cleantech Regio.

De maatschappelijke impact van de coronacrisis is enorm, zowel in sociale als in economische zin. De Strategische Board van Cleantech Regio zal daarom de Regio Deal, de overheidsinvestering die in februari werd binnengehaald, in zetten als manier om op korte termijn te investeren in de regio en onze ondernemers.
De Strategische Board van de Cleantech Regio werkt, als samenwerkingsverband van Overheid, Onderwijs en Ondernemers in de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen aan een sociaal, economisch en ecologisch sterke regio.

Investeren in de samenleving

Voorzitter Sebastiaan van 't Erve: “Met het huidige investeringspakket van tientallen miljoenen euro’s willen de samenwerkende gemeenten, onderwijs en ondernemers snel investeren in de samenleving. We wachten niet op het einde van de coronacrisis en staan klaar om te investeren om deze crisis het hoofd te bieden. Met de Regio Deal kunnen we concrete projecten direct financieren. En natuurlijk gaan we in overleg met onze partners hoe we deze investeringen kunnen verdiepen en verbreden.”

De Regio Deal van Cleantech Regio zet in op drie pijlers:

1) Het versterken van de arbeidspositie van onze inwoners door inzet op omscholing en bijscholing
2) Het versterken van onze groene leefomgeving door inzet op verduurzaming en circulariteit
3) Het versterken van onze bedrijvigheid door inzet op groeimogelijkheden voor bestaande bedrijven en aantrekkelijkheid als vestigingslocatie.

Prioriteit voor Regio Deal

De economische impact van de coronacrisis is nauwelijks te overzien. De drie pijlers zullen door de coronacrisis verder onder druk komen te staan. Daarom zetten we de Regio Deal als investeringsmachine om te investeren in herstel. We lobbyen actief bij het Rijk en de Provincies Gelderland en Overijssel om deze investeringsmachine op te schalen en in te zetten op een manier die aan sluit bij de ontstane noodsituatie. De Regio Deal krijgt alle prioriteit in de uitvoering.

Duurzame investeringen

Deze regio is meer dan ooit gebaat bij deze duurzame investeringen. Afgelopen maanden stonden voor de Board in het teken van een nieuwe, evenwichtige samenwerking binnen de Triple Helix. De samenwerking-nieuwe-stijl stelt ons in staat om nog slagvaardiger te handelen bij de uitdagingen waar de huidige coronacrisis ons voor stelt.