Publicaties:

Download de infographic als PDF-bestand

Vandaag maakte minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mede namens minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bekend de Cleantech Regio te steunen met een bijdrage van 7,5 miljoen euro, met name door onze aandacht voor circulariteit en energietransitie.

Samen met de provincies Gelderland en Overijssel, de 8 gemeenten in de regio, ondernemers en onderwijsinstellingen, geven wij als Cleantech Regio, daarmee een stevige impuls aan het versterken van onze groene, duurzame en inclusieve economie.

Substantiële bijdrage

De Strategische Board van de Cleantech Regio heeft, als samenwerkingsverband van Overheid, Onderwijs en Ondernemers in de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, als primaire taak om een goed vestigingsklimaat te organiseren. Dat betekent een sociaal, economisch en ecologisch sterke regio. Deze Regiodeal levert daar een substantiële bijdrage aan, niet alleen door de rijksbijdrage maar ook door de toegezegde steun vanuit provincies, gemeenten, onderwijs en ondernemers.

Economisch en ecologisch sterke regio

Gezamenlijk investeren we vele tientallen miljoenen in de komende jaren in projecten als papierindustrie Eerbeek en Loenen, toekomstbestendige bedrijventerreinen in o.a. Apeldoorn, Deventer en Zutphen, Oxe geeft gas/vergroening energie-infrastructuur, Techniekfabriek Zutphen en Agro innovatie Lochem met de doelstelling een economisch, ecologisch en sociaal sterke regio neer te zetten. 

Voorzitter van de Strategische Board, Sebastiaan van ’t Erve: “Dat we als Cleantech Regio nu deze deal kunnen sluiten met de Rijksoverheid, toont de groei die we als ondernemers, overheden en onderwijs met elkaar hebben bereikt. De Cleantech Regio en onze ambities op het gebied van duurzame groei staan nu stevig op de agenda.” 

Drie pijlers

Cleantech Regio is een gebied waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Dat danken we aan de combinatie van een rijke historie, fraaie landschappen en de centrale positie in Nederland. Maar onze traditionele regionale kwaliteiten staan onder druk. Dat is op verschillende terreinen zichtbaar; de juiste medewerkers vinden is lastig, er zijn steeds meer milieueffecten die aan bod komen en het vestigingsklimaat voor bedrijven staat onder druk.

Het belang van versterking en groei neemt daarmee toe. Dat kunnen we alleen door samen te werken met alle overheidslagen, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Dit is waar wij constant aan werken binnen CTR en deze Regio Deal helpt ons hierin. Dat doen we langs drie pijlers:

  1. Het versterken van de arbeidspositie van onze inwoners door inzet op omscholing en bijscholing
  2. Het versterken van onze groene leefomgeving door inzet op verduurzaming en circulariteit
  3. Het versterken van onze bedrijvigheid door inzet op groeimogelijkheden voor bestaande bedrijven en aantrekkelijkheid als vestigingslocatie. 

Wat is een Regio Deal?

In een Regio Deal worden afspraken gemaakt om regionale opgaven integraal aan te pakken. Onder leiding van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besluit het kabinet welke voorstellen in aanmerking komen om te worden uitgewerkt tot een Regio Deal.

Samen met Rijk en regionale partners versterken we de brede welvaart en de leefbaarheid in de regio's en daarmee in heel Nederland.  

Hoe nu verder?

We gaan zo spoedig mogelijk in gesprek met het Rijk om tot een definitieve deal te komen. De vorige tranches leert ons dat dit een proces is van een aantal maanden. Na de zomer zal de Regiodeal definitief zijn en start de fase van uitvoering. 

En tot slot: felicitaties

Naast deze deal hebben ook de regio’s Zwolle, FruitDelta en Veluwe een Regio Deal gekregen. Van de 24 aanvragen zijn er 14 gehonoreerd. Het forse aantal deals in Oost-Nederland, onderstreept dat de toekomst van Nederland in Oost-Nederland ligt, zo concludeerde ook de Wageningen Universiteit in een recent rapport. De provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen financieel eveneens deze deals. Cleantech Regio feliciteert alle regio’s en in het bijzonder onze buurregio’s in Oost-Nederland met het binnenhalen van hun Regio Deal. Wij kijken uit naar hun ontwikkelingen in de toekomst.