‘Verandering hoeft niet altijd te gaan om grote projecten. Veel kleine projecten zijn ook goed’, aldus Marijn Struik, voedselcoördinator voor de gemeente Brummen. In Brummen koken bewoners van zorginstelling Philadelphia sinds kort met producten van lokale boeren.

De gemeente Brummen zet zich samen met Stichting Landschapsnetwerk Brummen in voor de ontwikkeling van korte voedselketens. Dat houdt in dat lokale boeren hun producten direct kunnen leveren aan inwoners en bedrijven in de regio. Dat is goed voor de economische en maatschappelijke positie van de boer, het levert de consument gezonder voedsel op én het zorgt voor een aantrekkelijker en gezonder landschap.

Niet alleen praten, óók doen

Dankzij een POP3 subsidie (plattelandsontwikkelingsprogramma) van provincie en EU heeft de gemeente Brummen in 2018 een voedselcoördinator aangesteld die met deze korte voedselketen aan de slag is gegaan; Marijn Struik. ‘Ik heb voor de gemeente de kansen verkend voor korte voedselketens. Daarbij heb ik met producenten, afnemers en initiatiefnemers verschillende mogelijkheden onderzocht. Maar het moet natuurlijk niet bij praten blijven, uiteindelijk moet je het gewoon gaan doen.’ Het eerste resultaat is dat Philadelphia, een zorginstelling die mensen met een beperking ondersteunt om prettig te leven, sinds kort lokale producten afneemt van twee boerderijen uit de gemeente; De Meander en De Nieuwenburgt. Deze boeren leveren nu direct groente, vlees, zuivel en fruit aan Philadelphia. En wat de boeren (nog) niet kunnen leveren, wordt apart ingekocht.

Verbinding met cliënten

Met de keuze voor de korte keten, heeft Philadelphia ook een flinke cultuuromslag gemaakt. Bewoners van de locatie Grasland zijn namelijk zelf gaan koken met die verse ingrediënten van de boer. ‘Ook hier kun je allerlei beren op de weg zien, maar je kunt het ook gewoon gaan doén. Bewoners doen nu zelf de boodschappen die nog nodig zijn voor de maaltijd, snijden groenten, wegen af, schillen aardappels, roeren in de pan: elke bewoner draagt op zijn eigen manier een steentje bij. De één kan er alleen maar bij zitten, een ander kan heel goed aardappelen schillen. Het gaat erom dat ze samen bezig zijn met hun eigen maaltijd,’ aldus Struik. Volgens Philadelphia draagt het samen koken sterk bij aan de kwaliteit van leven van de bewoners. ‘Een gezonder lichaam, zelfregie, bekwaamheid, het gevoel er toe te doen en het gevoel er te mogen zijn’: bij het koken wordt dit allemaal aangesproken. Marijn Struik: ‘De Cleantech Regio staat bekend om het grote aantallen zorginstellingen. Het zou mooi zijn als dit het begin is van iets veel groters.’

Sterkere positie dankzij Cleantech Regio

In mei vorig jaar hebben de provincie Gelderland en de Europese Unie een vervolgsubsidie toegekend zodat Brummen de komende jaren blijven investeren in korte voedselketens. Struik: ‘Ik vind het erg prettig om te merken dat gemeenten in de regio tijd maken om met nieuwe onderwerpen aan de slag te gaan. Zo zijn er in de Cleantech Regio naast Brummen nog meer gemeenten aan het pionieren met de Korte Keten. Via de Tafel Voedsel en Landschap wordt het mogelijk om ervaringen en kennis te delen en van elkaar te leren. Cleantech Regio heeft door haar schaal en samenwerkingsverbanden een sterkere positie dan de lokale korte ketens zelf en is daardoor een serieuze gesprekspartner voor grote partijen. In de korte periode die ik nu ben aangesloten bij de Tafel vind ik het mooi om te zien hoe er gewerkt wordt aan eenduidigheid binnen de verschillenden gemeenten qua beleid en inzet. De regio heeft dus écht meerwaarde.’

Magazine Regio on Tour

Dit artikel komt uit het Magazine Regio on Tour. Hierin lees je meer over de Cleantech Regio én over concrete projecten in de acht deelnemende gemeente.