Eind april, als het coronavirus hopelijk weer onder controle is, vindt in Shanghai de IE Expo China plaats, dé beurs van Azie. Bedrijven in de Cleantech Regio worden uitgenodigd deel te nemen aan het Nederlandse Paviljoen. 

GO4EXPORT, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het NBSO in Wuhan organiseren in samenwerking met partners binnen Trade & Innovate NL een Nederlands Paviljoen tijdens IE Expo China 2020. Een effectieve manier om met je bedrijf zichtbaar te zijn voor een relevante Chinese doelgroep. IE Expo China is dé beurs in Azië waar het gaat om technologische oplossingen voor milieuvraagstukken op het gebied van water, afval, lucht en grond. De jaarlijkse beurs vindt plaats van 21 tot 23 april 2020 in Shanghai

Wat levert deelname aan het Nederlandse Paviljoen op? 

  • Minimaal 6m² in het paviljoen met herkenbare Nederlandse branding
  • Bijeenkomst voor vertrek over de dos en don’ts van een Chinees beursbezoek
  • Welkomstdiner namens de Nederlandse ambassade in Beijing en het consulaat-generaal in Shanghai
  • De mogelijkheid om uw bedrijf te presenteren tijdens een pitch-event op de beurs, gevolgd door een netwerkbijeenkomst in het paviljoen
  • Vermelding van uw bedrijfsprofiel in een tweetalig bedrijvenoverzicht
  • Vermelding in media-uitingen in zowel Nederlandse als Chinese media

Waarom deelnemen aan het Nederlandse Paviljoen

In een land waar de groeiende vraag naar milieutechnische oplossingen het aanbod overstijgt, staat de Chinese milieusector voor grote uitdagingen. Door met je bedrijf deel te nemen aan het Nederlandse Paviljoen is er de mogelijkheid om lokale partners te vinden en voet aan de grond te krijgen op de Chinese markt. 

Milieutechnologie

China heeft steeds meer water nodig om aan de groeiende vraag van de bevolking te kunnen voldoen. De normen voor schoon drinkwater zijn aangepast aan internationale standaarden. Lokale overheden moeten zich daarom inspannen om hun milieumaatregelen te verbeteren. Normen voor milieuverontreiniging worden steeds strenger. De Chinese overheid realiseert zich dat deze uitdagingen vragen om versoepeling in de milieusector en het toelaten van buitenlandse technologie en expertise. Omdat Nederland uitblinkt op het gebied van milieutechnologie, liggen er kansen over de hele breedte van deze sector, zowel bij het winnen, zuiveren, distribueren en het gebruik van (industrieel afval)water, als bij bodem- en luchtzuivering.

Meer info bij Oost NL

Kosten voor deelname aan het Nederlandse Paviljoen bedragen € 3.500. Dit is voor een standaard stand van 6 m², volledig ontworpen en gereed om je bedrijf te presenteren voor de start van de beurs. Deze prijs is exclusief eigen reis- en verblijfkosten. Interesse om deel te nemen of heb je vragen over deelname? Neem dan contact op met Judith van de Bovenkamp, International Trade Development bij Oost NL, via of 06 1841 6749. Aanmelden kan hier.