Diverse partijen die bezig zijn met waterstof in en rond Zutphen bundelen hun krachten. Vanaf februari worden de waterstof-initiatieven geconcentreerd in het Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven. Hier worden door Coöperatie GldH2 nieuwe plannen voor de Hanzestad ontwikkeld. 

Waterstof Magazine, een van de grootste nieuwssites over waterstof in Europa, krijgt er een eigen redactieruimte en er wordt onderzoek gedaan naar de oprichting van het Nationaal Waterstof Informatiecentrum in Zutphen.

Coöperatie GldH2

Onder de naam GldH2 wordt al twee jaar lang naar de mogelijke rol van waterstof binnen de energietransitie in Zutphen gekeken. Waterstof is een gas dat bij verbranding geen CO2-uitstoot, en dus een belangrijke rol kan vervullen bij het CO2-vrij maken van de regio. Het eerste projectteam bestond uit drie inwoners uit Zutphen en Warnsveld, inmiddels is het onderzoek ondergebracht in de coöperatie GldH2. De plaatselijke energiecoöperatie ZutphenEnergie participeert in deze coöperatie.

Betaalbaar voor gewone mensen

‘Het afgelopen jaar is intensief overleg gevoerd met de Cleantech Regio, gemeente Zutphen en de provincie Gelderland,’ zegt Ben de Vries, voorzitter van GldH2. ‘Waterstof als schone brandstof is wereldwijd sterk in opkomst, maar verschillende toepassingen vergen nog nader onderzoek. Met de kennis en expertise die inmiddels is opgebouwd, denken we hier in Zutphen een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan een toekomst zonder fossiele brandstoffen. We zoeken vooral naar oplossingen die de energietransitie voor gewone mensen betaalbaar maakt.’

Bijdrage Cleantech Regio

De inmiddels zeven personen die zich in Zutphen actief met de toepassingsmogelijkheden van waterstof bezighouden worden ondersteund door de gemeente Zutphen, de provincie Gelderland en de Cleantech Regio. De laatste heeft inmiddels een subsidiebedrag beschikbaar gesteld om een internationaal ingenieursbureau diverse ideeën te laten toetsen. Menno van Luijn, waterstofspecialist van de Cleantech Regio is onder de indruk van de plannen en bestempelt ze als zeer voortvarend. Mede-initiatiefnemer Wiebe Boer uit Warnsveld is zeer tevreden over de gesprekspartners. ‘Er wordt door diverse partijen, waaronder het lokale en regionale bedrijfsleven, constructief meegedacht over de waterstoftoepassingen. Iedereen wil de stad zo snel mogelijk energieneutraal zien te krijgen en daar waar mogelijk nieuwe arbeidsplaatsen creëren.’

Nationaal Waterstof Informatiecentrum

Waterstof Magazine publiceert al enkele jaren dagelijks over nieuwe waterstoftoepassingen wereldwijd en publiceert deze ontwikkelingen op haar website, social media en de wekelijkse nieuwsbrief. Hoofdredacteur Paul Bombeld, eveneens bestuurslid van GldH2, houdt dagelijks de ontwikkelingen rond waterstof in de gaten. ‘Gezien de grote hoeveelheid vragen de bij de redactie binnenkomen en de kennis over waterstof die inmiddels in Zutphen aanwezig is, onderzoeken GldH2 en Waterstof Magazine de oprichting van een Nationaal Waterstof Informatiecentrum,’ zegt Jan Fikken, bestuurslid van GldH2 en Zutphen Energie. ‘Hier kunnen gemeenten, woningbouwbedrijven, provincies, huizenbezitters en ondernemers in de toekomst terecht met vragen over verschillende toepassingen. Wij kennen de mogelijkheden én de uitdagingen.’

Informatieavonden in Zutphen

In samenwerking met Zutphen Energie organiseert GldH2 twee informatieavonden over waterstof. Deze worden gehouden op 27 en 28 januari vanaf half acht in de energiewinkel aan de Overwelving 10 in Zutphen. Voor de deur staat die avonden een hypermoderne waterstofauto waarvan er nu iets meer dan 100 in Nederland rondrijden. Arjan de Putter uit Deventer, jarenlang ervaring met het rijden op waterstof in Europa, is de hele avond aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook de leden van GldH2 geven verschillende presentaties over de toekomstige rol van waterstof in de samenleving. Paul Bombeld van Waterstof Magazine zal diverse toepassingen van waterstof wereldwijd verder toelichten. Belangstellenden zijn van harte welkom, de toegang is gratis.