Op woensdag 8 januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst De Rode Loper plaats bij Centraal Beheer in Apeldoorn. Tal van duurzame, innovatieve en circulaire voorbeelden kwamen aan bod op de rode loper, die voor deze gelegenheid groen kleurde.

Cleantech Regio-voorzitter Sebastiaan van ’t Erve kwam op het podium de Regio Dealaanvraag toelichten aan de hand van drie voorbeelden uit onze regio.

Energieneutrale samenleving

De Cleantech Regio heeft, als samenwerkingsverband van Overheid, Onderwijs en Ondernemers, als taak om een goed vestigingsklimaat te organiseren voor onze inwoners en bedrijven/instellingen. Dat betekent een sociaal, economisch en ecologisch sterke regio. Deze driehoek staat onder spanning: 

  • We zien een groeiende groep inwoners die door ontbreken van werk langzaam afhaakt in de samenleving
  • We zien onze groene omgeving verslechteren door bijvoorbeeld klimaatverandering (denk aan lage grondwaterstanden)
  • We zien dat bedrijven onze regio minder makkelijk vinden dan voorheen en vertrekken als ze zich niet kunnen aanpassen of doorgroeien.

Regio met veerkracht

Onze opgave is een energieneutrale samenleving in 2030. Dit biedt kansen om alle drie pijlers duurzaam te versterken. De energietransitie is van grote invloed op het leef- en werkklimaat. We moeten nu in actie komen en stevig inzetten op inclusieve en duurzame groei, op veerkracht in onze regio. Dan bedoelen we niet alleen ‘terugveren’, maar juist ook doorgroeien. Dat is wat we willen bereiken: Een duurzame Cleantech Regio met veerkracht in het hart van Nederland!

Onze Regio Deal maakt werk van drie onderdelen:

  • Het versterken van de arbeidspositie van onze inwoners door inzet op omscholing en bijscholing
  • Het versterken van onze groene leefomgeving door inzetten op verduurzaming en circulariteit
  • Het versterken van onze bedrijvigheid door inzetten op groeimogelijkheden en de aantrekkelijkheid als vestigingslocatie

Samen bouwen aan energieneutrale regio

De drie onderstaande filmpjes laten zien dat onze Triple Helixsamenwerking echt werkt. We staan met ons allen voor een enorme uitdaging: werken aan een energieneutrale regio in 2030. We hebben alles in onze regio om die uitdaging aan te gaan: bewuste ondernemers, betrokken inwoners en een ondersteunende overheid. De kunst is met elkaar samen te werken om een sociaal, economisch en ecologisch sterke regio te organiseren. Hoe we dat doen? Door de energietransitie aan te grijpen als kans om samen te bouwen aan de toekomst. Dat betekent dat industrie overgaat naar duurzame energiebronnen, inwoners duurzaam gaan verwarmen, we gezamenlijk onze energieopwek regelen, het onderwijs vraaggestuurd wordt ingericht op complexe problemen uit de regio en onze groene omgeving ontlast wordt. Kortom: dat het in onze regio goed werken en wonen is.