Cleantech Tomorrow Café komt er aan! Op 12-12 delen verschillende netwerkpartners met elkaar hun kijk op lastige vraagstukken die ze tegenkomen op weg naar een energieneutrale en circulaire economie.

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden: elk werkveld kent zijn eigen complexe vraagstukken. Deze wicked problems vragen om nieuwe inzichten en ideeën. Om een andere manier van denken én doen. 'We moeten lef tonen, investeren in duurzame samenwerkingsverbanden en gaan voor resultaten waarmee we ons als regio onderscheiden', aldus Martin Snijder van netwerkpartner Cleantech Center. 'Urgentiebesef alleen is niet voldoende, er zal daadwerkelijk resultaat gescoord moeten worden, dus de komende jaren handen uit de mouwen.'

Volgende stappen zetten

Netwerkpartners in de Cleantech Regio delen op 12-12 de wicked problems die we met elkaar willen tackelen en welke kennis, ideeën en ervaringen zijn opgedaan op weg naar oplossingsrichtingen tijdens Cleantech Tomorrow Tour. Het is aan alle deelnemers van het Café om zijn/ haar kennis en netwerk in te zetten om ook een bijdrage te leveren aan de volgende stappen. 'Als ik twee goeie ideeën opdoe, is voor mij de bijeenkomst geslaagd', aldus Bruno Mulder van Energiekoplopers Apeldoorn Epe. 'Ik ben echt benieuwd wie ons kan helpen met onze stevige ambitie om te verduurzamen.'

Wicked Problems

De partners/ netwerken die bijeenkomsten organiseren en hun ‘wicked problems’ zijn:

  • Energiekoplopers Apeldoorn Epe: groeien én minder CO? uitstoten: hoe doe je dat?
  • Deventer Informatiestad: Kunnen we, door op een andere manier samen te werken, de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken door studenten, young professionals en werkenden aan de stad Deventer te verbinden?
  • Cleantech Center: Jongeren (weer) warm maken voor techniek: Hoe doe je dat?
  • Fast Forward Saxion: Wat is een wicked problem, hoe herken je complexe vraagstukken en hoe deal je ermee?
  • Tafel Voedsel en Landbouw: Wat is er voor nodig dat consumenten meer lokaal gaan afnemen?
  • Zwitsal Apeldoorn: Hoe breng je duurzame projecten tot resultaat?

Ook de netwerken Recreatie en Toerisme Epe en Lokale Energie Coöperaties buigen zich over een wicked problem. In 2020 gaan beide netwerken dieper in op hun complexe uitdaging.

Al veel opgehaald

Afgelopen jaar zijn verschillende bijeenkomsten geweest van de netwerken. Tijdens die sessies is al veel opgehaald. De trainees van Fast Forward Saxion onderzochten wat een wicked problem is, hoe je deze herkent en hoe je grip krijgt op complexe vraagstukken. Cleantech Center keek met kinderen en jongeren, hun ouders, onderwijsinstellignen en ondernemers naar jeugd en techniek. Een van de conclusies: ‘Techniek moet al beginnen op de basisschool’. 

Kennisplatform

Alle informatie, kennis rondom de wicked problems en handige tools worden verzameld in een App. Deelnemers van de netwerken en het Café kunnen op deze manier ontwikkelingen volgen en direct met elkaar in contact komen. Niet alleen tijdens  Cleantech Tomorrow Café, maar juist ook daarna. ‘Want deze wicked problems zijn natuurlijk niet in één keer opgelost. Vaak zijn er verschillende oplossingsrichtingen, die we  verder met elkaar gaan uitwerken in 2020. Dan is het waardevol om alles in een kennisplatform als de app bij elkaar te brengen en te delen,’ aldus projectleider Femmy van den Elsaker.