Vier jaar heeft Margien Storm van Leeuwen zich als Portefeuillehouder Energietransitie ingezet om de samenwerking binnen de Cleantech Regio te stroomlijnen. Met haar afscheid van de Strategische Board van de Cleantech Regio ontstaat er een vacature in de Board. 

Haar visie op het betrekken van en samenwerken met de ondernemersachterban binnen energietransitie heeft bijgedragen aan de oprichting van OCR, Ondernemend Cleantech Regio. Vanuit OCR zijn ondernemers en ondernemersverenigingen georganiseerd om op de juiste momenten en plekken de stem van de ondernemers te laten horen.

Scherpe focus

Cleantech Regio en de Strategische Board bedanken Margien voor haar inzet in haar bestuurstermijn en wenst haar veel energie toe bij haar volgende stappen. Voorzitter Strategisch Board CleanTechRegio Sebastiaan van ‘t Erve: 'Margien Storm van Leeuwen heeft de afgelopen jaren een flinke bijdrage geleverd aan de Board. Niet alleen in de Board zelf, maar bijvoorbeeld ook aan de tafel Energietransitie, heeft ze onze ambities helpen waar te maken door haar scherpe focus op de inhoudelijke doelen, samen met een duidelijke visie op samenwerking. Ik ben dankbaar voor haar inzet voor de regio en wens haar veel succes voor de toekomst.'

Vacature in de Board

Met het vertrek van Margien ontstaat er een vacature in de Board, die we graag op korte termijn willen vervullen. Vanuit de samenwerkende ondernemersverenigingen binnen Ondernemend Cleantech Regio zal een nieuwe kandidaat voorgedragen worden om namens de ondernemers plaats te nemen in de Strategische Board. We gaan actief op zoek naar een kandidaat die buiten de grenzen kijkt, vanuit communicatie denkt en pragmatisch doen verbindt met overzicht in de opgave. Kennis van zaken en inhoud zijn de basis van de opgave die we hebben.

Communicatie als basis van de samenwerking

Margien Storm van Leeuwen: 'Het succes van de regio ligt in het samenspel van de Triple Helix, de samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid, en niet bij alle partijen afzonderlijk. Als iedereen zich bewust is van zijn rol en als je dan ook nog eens van elkaar weet wie welke rol heeft, dan weet je waar je elkaar kunt ondersteunen en verder helpen. Dan heb je het over alle partijen die actief zijn in deze regio, zoals Ondernemend Cleantech Regio, Strategische Board van Cleantech Regio, WGR Stedendriehoek, Gelders Energieakkoord. Welke mogelijkheden heb je als orgaan, moet je samendoen, wat moet je alleen doen? Communicatie staat centraal in alles wat we doen. Communicatie is leren en ontwikkelen vanuit nieuwsgierigheid.'

Zorgen voor ieders belang

'In de hele opgave van de energietransitie staat nergens in een boekje hoe we dit moeten doen', vervolgt Margien Storm van Leeuwen. 'Als je kennis van zaken verbindt met communicatiekracht, dan komen we samen een heel eind. Dat moet je durven. De energietransitie gaat veel harder dan we denken. De samenwerking van onze regio zorgt ervoor dat de energietransitie veilig en humaan plaats kan vinden en leidt tot een brede welvaart binnen onze regio. Die energietransitie is allang aan de gang en kunnen we ook niet tegenhouden. Daarom moeten we zorgen voor ieders belang. Het enige waar wij, als Strategische Board, echt het verschil kunnen maken is het zorgen voor ieders belang. Dat we het niet zomaar laten gebeuren.'