Tour de Force, een samenwerking gericht op de ontwikkeling van snelle fietsroutes, kennisdeling en lobby richting Rijk, hield recent een kennissessie over het circulair bouwen van fietspaden.

De Nederlandse regering heeft 26 miljoen toegekend aan regionale fietsroutes. verdeeld over veertien regio's. Alle regio's hebben de opdracht om de infrastructuur circulair aan te brengen, maar iedereen is zoekende hoe dit vorm te geven. Vanuit Tour de Force proberen de regio's samen invulling te geven aan die zoektocht. In dat kader vond recent bij de Provincie Limburg een eerste bijeenkomst plaats. Tour de Force is een samenwerking tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor een sterker fietsbeleid in Nederland.

Circulaire fietspaden

Cleantech Regio wil haar toekomstige fietsroutes F50 Apeldoorn-Epe en F348 Deventer-Zutphen natuurlijk ook zo circulair mogelijk uitvoeren. Daarom was Roland Hendriksen namens Cleantech Regio aanwezig bij de kennisdag. 'Op Apeldoorn-Deventer heb ik al ervaring opgedaan met onder meer volledig gerecycled asfalt. Ik ging er daarom heen om informatie te brengen, maar vooral ook om informatie te halen. Met name van de stichting Circulair Bouwen’.

Afval wordt fundering

Op dit moment komt 40% van het afval uit de bouw. Dit jaar was wereldwijd op 1 juli al het jaarvolume aan grondstoffen al geconsumeerd. We kunnen de wijze waarop we de aarde uitputten niet regenereren. Nederland besteed jaarlijks ongeveer 1,7x haar oppervlakte voor de eigen regeneratie. Recycling is een stap, maar is niet effectief genoeg omdat het veel energie vraagt en het eindproduct vaak laagwaardig wordt ingezet. Een voorbeeld: 85% van het bouwafval wordt omgevormd tot funderingsmateriaal in de weg- en waterbouw. Modulair en ‘losmaakbaar’ (zo min mogelijk materialen binden) bouwen biedt kansen.

Leasen van materialen

Het is daarbij raadzaam om duidelijk vast te leggen welke materialen op welke wijze ingezet zijn. Met zo’n materialenregistratie kan bij sloop direct inzicht gegeven worden in de beschikbare materialen (en hun samenstelling) die beschikbaar zijn voor hergebruik elders. Het leasen van materialen voor een specifieke gebruiksperiode is ook denkbaar. Het is in ieder geval duidelijk dat we in de bouw verder moeten kijken dan ons lineaire proces, en dat we met kleine stapjes (waarbij we nu nog vaak kiezen voor recycling) steeds circulairder moeten gaan denken en bouwen. Daar gaan we nu mee aan de slag!

Gedragsverandering

Belangrijk is om te bouwen aan inzicht en ‘ontzuilen’ van organisaties. Circulair bouwen vraagt een gedragsverandering; anders denken over aanbesteding en materiaalkeuze, vanuit waarden en ambities die je in gezamenlijkheid formuleert. Daarbij moet je goed kijken naar welke materialen er in de directe omgeving beschikbaar zijn. Ook kunnen grote lokale partijen als kennisinstellingen en werkgevers betrokken worden bij de uitwerking van het begrip ‘circulariteit’. Het is zaak om je doelen scherp te krijgen en van daaruit te bepalen welke (soms kleine) stappen je kan ondernemen. Ook als het gaat om fietspaden.