Lef op de Dag van Gelderland. Met een filosofisch betoog over het druven najagen van dromen tot excursies op locaties waar al gewerkt wordt aan een schone toekomst: 'Het was zeer inspirerend'.   

Van een bezoek aan een electriciteitsstation van Tennet & Alliander tot het Omnisport in Apeldoorn. De tien excursies tijdens het ochtendprogramma waren divers en uiterst boeiend. Op hoofdlocatie Orpheus stonden diverse sessies op het programma. Zo kon je in gesprek over het Woonakkoord Oost, inzicht krijgen in hoe Ermelo succesvol bezig is met het aardgasvrij maken van woningen, je laten informeren hoe effectief samengewerkt kan worden in netwerken of in gesprek met leden van Gedeputeerde Staten.

Tuinwandeling

In de middag was er een plenair deel. Rijksbouwmeester Floris Alkemade nam de bezoekers mee in een tuinwandeling. De wandeling liep via een filosofisch betoog over de gemeenschap verder over op het durven najagen van dromen door ‘tractormeisje’ en paradijsvogel Manon Ossevoort. Architectonisch kunstenaar Ronald Rietveld gaf aan hoe kunst kan mee helpen om meer te doen met bestaande lege bebouwing. 'Bekijk het vanuit een ander perspectief', aldus Ronald. 'Het duurde maar 1 maand om een bunker door te zagen, maar vijf jaar om het beleid omver te krijgen.' Gert-Jan Koele, tafelsecretaris Circulaire Economie bij Cleantech Regio: 'Vanuit de historie naar het loslaten van het huidige systeem om zo te komen naar nieuwe denkbeelden en zo richting de toekomst te gaan. Ik vond het zeer inspirerend.'

Verdiepingssessies biodiversiteit  en energietransitie

Na het plenaire deel was er nog één verdiepingssessie per thema. Pallas Achterberg, directeur Strategie van Alliander, zei tijdens de sessie over energietransitie: 'Waterstof is de mogelijke opvolger van aardgas, maar nu nog veel te duur. Liefst vijf keer duurder.' Louise Vet, bioloog en hoogleraar ecologie van NIOO-KNAW, sprak de volgende woorden tijdens de sessie over biodiversiteit: 'Een soortje meer of minder, dat kan toch wel? Nee! Biodiversiteit is een geheel. Verlies je één soort, dan verlies je een schakel in het systeem.'