coronaodnersteuning

vervoer-en-bereikbaarheid.jpg

Nieuws

Mohammed Chahim, Lid van het Europees Parlement namens de PVDA, bezocht op 30 oktober de Cleantech Regio. Chahim is lid van de Milieu Commissie en de Energiecommissie van het Parlement.

Belangrijke thema’s binnen deze commissies zijn circulaire economie, energie en biodiversiteit. Chahim werd welkom geheten door Mark Sandmann, wethouder Apeldoorn. Hierbij merkte Sandmann op dat de portefeuilles van Chahim goed aansluiten bij de speerpunten van de regio en dat op basis hiervan dan ook een mooi programma was samengesteld.

Cirkelwaarde

Dit programma begon met een bezoek aan het Zwitsal terrein in Apeldoorn. Tijdens een rondleiding door Foenix vertelde directeur Arjin Jans over hun projecten op het gebied van repair (waarvoor onlangs een Europese project is toegekend) en over opwaardering van tweedehands producten. Tijdens de lunch werd hierover doorgepraat met Huub Vervoorn, van Circulus Berkel, die een toelichting gaf over het project Cirkelwaarde, waarin Circulus Berkel in samenwerking met andere partijen een expertisecentrum heeft opgericht om circulair te innoveren met huishoudelijke artikelen.

Langere levensduur

Chahim benadrukte hierbij dat de uitdaging van de transitie naar een circulaire economie ligt in het overtuigen van mensen om met hun producten om te gaan zoals vroeger het geval was: meer nadruk op behoud en reparatie en zo een langere levensduur van producten. Volgens hem heeft de EU dan ook een rol om de industrie van vlugge en kortdurende producten (zoals fast fashion) aan banden te leggen.

Transform

Na de lunch vertelde Arno Groenendijk, projectleider van Transform, over dit initiatief van Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle om versneld en op inclusieve wijze 40.000 woningen van het gas af te halen. Chahim was zeer onder de indruk van het project en gaf aan geen andere gemeenten te kennen die een dergelijke ambitie koesteren. Hij gaf aan hier graag van op de hoogte te blijven en beloofde te helpen met het betrekken van Frans Timmermans, die belast is met de uitvoering van de EU Green Deal van de Europese Commissie.

Loenen energieneutraal

Na Transform vertelde André Zeijseink van Loenen Energieneutraal over hoe Loenen onder andere door middel van Europese projectfinanciering steeds dichter bij haar ambitie komt om een energieneutraal dorp te worden. Door middel van bewustwording én door bewoners actief mee te laten delen in de mogelijkheden van de energietransitie bereikt de stichting mooie resultaten. Chahim gaf hierbij aan dat de energietransitie zoveel overbelasting van het net gaat veroorzaken, dat we toe moeten naar een systeem van decentrale opwek en opslag en dat Loenen daarvan een mooi voorbeeld is. Hij sprak tevens de wens uit om een keer in Loenen op bezoek te komen.

Impact van stikstof

Na de Zwitsal stond Radio Kootwijk op de Veluwe op het programma. Tijdens een wandeling over de Veluwe vertelden ecoloog Martin Bons van de provincie Gelderland en Laurens Janssen van Staatsbosbeheer over de impact van stikstof op de biodiversiteit op de Veluwe. Chahim zag hierin een belangrijke rol voor de Milieu Commissie van het Europees Parlement, dat duurzaamheid en natuurinclusieve landbouw moet stimuleren door middel van duurzaamheidscriteria in het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Gezamenlijke ambities

De dag werd afgesloten met een borrel bij Radio Kootwijk. Hierbij deed Chahim de oproep om hem als nieuwe Europarlementariër zo veel mogelijk te blijven voeden met regionale voorbeelden en praktijkervaringen. Hij helpt graag met het verder brengen van gezamenlijke ambities en benadrukte dat dit bezoek wat hem betreft het begin was van een mooie samenwerking de komende jaren.

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio