De Provincie Overijssel investeert € 2,5 miljoen in acht projecten van de Cleantech Regio. Provinciale Staten hebben dat vorige week woensdag besloten.

Binnen de Cleantech Regio bundelen overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoeksinstellingen hun krachten. Doel is, om in 2023 25% CO2-reductie te realiseren en daarmee de meest circulaire regio van Europa te worden. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met omliggende regio’s en de provincies Gelderland en Overijssel. Het totale investeringsbedrag bedraagt ruim € 11,5 mio. Gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs dragen samen ruim € 6 mio bij.

De projecten

De acht projecten die ondersteund worden dragen bij aan drie thema’s:

  • Circulaire economie: Cirkelstad en Fieldlab Circulaire ketens in de maakindustrie
  • Energietransitie: Biogashub Oxe, Waterstof Proeftuin S/Park, Toepassing aquathermie verduurzaming bestaande woningbouw (Zandweerd) en Project tankvoorziening A1 in combinatie met regionale overslag van de Container Terminal Deventer
  • Human Capital: Stadscampus en Stageportal.

Regio Deal

Om de unieke eigenschappen van deze regio te behouden schrijft Cleantech Regio samen met de provincies Gelderland en Overijssel, gemeenten, onderwijs en ondernemers aan de Regio Deal 3de tranche. De Regio Deal is een financiële injectie van het Rijk die met cofinanciering door regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties de welvaart en leefbaarheid in de regio versterkt.