Ambtenaren van verschillende ministeries brachten samen met een delegatie van de Cleantech Regio, de gemeenten Apeldoorn en Brummen en Industriekern Eerbeek Loenen een bezoek aan Eerbeek.

Het bezoek op 21 september, waar ook de Koninklijke Vereniging van Nederlandse papier en kartonfabrieken aanwezig was, stond in het teken van het project Eerbeek Loenen 2030 en was gericht op het versterken van de samenwerking met het Rijk. Bijvoorbeeld in de vorm van een Regiodeal-aanvraag voor de Cleantech Regio.

Diverse belangen 

Tijdens het bezoek zagen de deelnemers hoe opgaven op het gebied van economie, leefbaarheid en duurzaamheid samenkomen op slechts een aantal vierkante kilometers. In de loop van eeuwen is de papierindustrie in dit gebied uitgegroeid tot een groot internationaal papiercluster. Deze historisch gegroeide situatie levert spanning op tussen de (deels) tegengestelde belangen van gewenste industriële ontwikkeling, maatschappelijke ontwikkelingen en de leefbaarheid in het dorp.

Meervoudigheid van opgaven

Gemeenten, Cleantech Regio en provincie Gelderland werken samen met de sector aan de opgave om Eerbeek en Loenen toekomstbestendig te maken door een situatie te bereiken waarbij er balans is tussen industriële en maatschappelijke ontwikkelingen en kansen te benutten op het gebied van energie. De situatie in Eerbeek en Loenen is volgens de ministeries een mooi voorbeeld van meervoudigheid van opgaven. Een situatie die op een zeer beperkt aantal vierkante kilometers laat zien hoe maatschappelijke opgaven met elkaar verstrengeld zijn. Én ook hoe we als overheden op elkaar zijn aangewezen.