economie-en-innovatie.jpg

Nieuws

Hoogleraar kernfysica aan de TU Delft, Jan Leen Kloosterman, komt op vrijdag 27 september naar Zutphen voor een lezing over thorium als veiliger alternatief voor uranium als brandstof in kerncentrales.

Naast dat thorium veiliger is dan uranium, zorgt voor het minder radioactief afval en van CO2-uitstoot is net als bij uranium geen sprake. Nederland loopt voorop met het onderzoek. Gaat het element in de nabije toekomst een rol spelen in onze energievoorziening?

Nucleaire elektriciteit

Jan Leen Kloosterman gaat in op de principes van kernsplijting als energiebron. Tussen de ontdekking van kernsplijting in 1938 en de eerste door de mens gemaakte kernreactor zat maar vier jaar. Tien jaar later, na afloop van WO-II, werd er al ‘nucleaire elektriciteit’ geproduceerd. De grote doorbraak kwam echter met de ontwikkeling van kernreactoren voor scheepsvoortstuwing en de opschaling ervan voor commerciële productie van elektriciteit. Deze reactoren werken met uranium of met een combinatie van uranium en plutonium als splijtstof en produceren op dit moment alle elektriciteit (huishoudelijk en industrieel) voor circa één miljard mensen.

Meer duurzame oplossing

Er bestaat echter een mogelijkheid om kernsplijtingsreactoren te laten werken op thorium in plaats van uranium, dat in potentie veel duurzamer is. Om dit proces succesvol te laten verlopen is een nieuw type kernreactor nodig, de zogenoemde gesmolten zout reactor. In deze reactor wordt een heet vloeibaar zout rondgepompt door kanalen in een groot grafietblok. In het zout zit het thorium opgelost. Het zout is dus zowel de splijtstof als het koelmiddel hetgeen zowel de reactorveiligheid als de duurzaamheid van de splijtstofcyclus ten goede komt. Kloosterman gaat ook in op het lopende onderzoek in Nederland en in de rest van Europa en het toekomstige onderzoek dat nodig is om de thorium gesmolten zout reactor te kunnen realiseren.

Aanmelden

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Cleantech Center in samenwerking met de Cleantech Regio en is de derde van een serie kwartaallezingen over actuele Cleantech onderwerpen. Locatie is de Broodfabriek in Zutphen. Deelname is gratis, aanmelden kan via www.cleantechcenter.nl/evenementen.

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio