coronaodnersteuning

onderwijs-en-arbeidsmarkt.jpg

Nieuws

In de Cleantech Regio willen we gaan werken met één werkorganisatie onder de Strategische Board Cleantech Regio die zorg gaat dragen voor het faciliteren van de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheden.

Daarnaast gaat deze werkorganisatie op drie thema’s (human capital, circulaire economie en energietransitie) zorgen voor regievoering op deze thema’s.
De nieuwe werkorganisatie zal moeten bestaan uit een goede mix vanuit ondernemersverenigingen, gemeenten en de kennisinstellingen. Deze werkorganisatie moet worden aangestuurd vanuit de Strategische Board.
Een kwartiermaker gaat dit uitwerken. Hiervoor is een vacature opgesteld.

Met het vaststellen van onze Agenda is het ‘wat’ voor de komende jaren beantwoord. In de Agenda Cleantech Regio (link naar Agenda) zijn op zeven thema’s doelstellingen afgesproken voor de periode 2019-2023.
In de Strategische Board werken ondernemers, overheden en het onderwijs samen aan het realiseren van deze doelstellingen.
In de afgelopen periode is door deze achterbannen geconcludeerd dat er verbeteringen nodig zijn in de huidige samenwerking, het eigenaarschap op projecten en de wijze waarop de werkorganisatie van de Cleantech Regio is samengesteld en opereert.
De drie achterbannen willen zelf meer eigenaarschap tonen op projecten en ook samen zorg gaan dragen voor de bemensing van de werkorganisatie.

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio