Waar kunnen we energie opwekken via zon en wind in de Cleantech Regio? En waarom juist daar? Met die vragen gingen vertegenwoordigers van diverse organisaties aan de slag tijdens het eerste regionale ruimteatelier op 25 juni in het stadhuis van Lochem.

Doel van het regionaal ruimteatelier was met deelnemers van onder meer LTO, Rijkswaterstaat, Natuur & Milieu, energiecoöperaties en ambtenaren van gemeenten gedeelde beelden te ontwikkelen over duurzame energieopwekking: wat zijn de belangrijkste argumenten voor of tegen mogelijke scenario’s? Dit is een belangrijke eerste stap om te komen tot een concept van de Regionale Energie Strategie (RES), die nu gemaakt wordt.
Dertig regio's in Nederland maken zo’n RES en alle regio’s samen moeten voldoende duurzame energie gaan opwekken voor ons land. Dan voldoen we aan de doelen uit het landelijke Klimaatakkoord, dat afgelopen week is gepresenteerd. Binnen anderhalf jaar na ondertekening van dit akkoord, stelt de Cleantech Regio de RES vast.

Goed voorbereid scenario’s verkennen

Het regionaal ruimteatelier startte met een minicollege over wat er komt kijken bij de inpassing van grote windmolens en zonnevelden en ook kregen deelnemers een uitgebreide landschapsanalyse. Zo gingen zij goed voorbereid aan de slag. De atelierdeelnemers brachten hun kennis, ervaring en visie in om helder te krijgen wat maximaal mogelijk is voor diverse scenario’s, natuurlijk rekening houdend met wat wettelijke mag. Zij verkenden in groepen de opties van vijf scenario’s.
Wat als we duurzame energie-opwek realiseren langs snel-, spoor- of waterwegen? Of duurzame energie-opwekkers clusteren, of juist vraag en aanbod dicht bij elkaar situeren? En wat kan binnen de scenario’s ‘landschap centraal’ en ‘Cleantech Regio-identiteit’?

In gesprek over mogelijkheden en uitgangspunten

Elke groep presenteerde een kaart, mét een toelichting waarom een scenario in een bepaald gebied juist wel of niet mogelijk is. Daarna volgde een uitgebreide uitwisseling om de verschillende scenario’s en uitgangspunten daarvoor verder met elkaar te delen.
Willen we dat duurzame opwek geconcentreerd wordt, of juist niet? Wat betekent het als we ervoor kiezen om het energieaanbod dichtbij de energievraag te situeren? Of juist langs infrastructuur? Wat zijn consequenties voor het landschap en op welke locaties maken wij het beste zichtbaar dat wij Cleantech Regio zijn?

Nu berekenen hoeveel we kunnen opwekken

Op basis van de kaarten wordt nu gekeken hoeveel duurzaam opgewekt vermogen wind en zon oplevert per scenario. Dat is natuurlijk belangrijk, want regio’s moeten in hun RES een ‘bod’ doen aan het Rijk: hoeveel duurzame energie denken wij te kunnen opwekken? Uitgangspunt is dat elke regio doet wat mogelijk is.
De kaarten én de berekening van de hoeveelheid duurzame energie die scenario’s opleveren, worden door energienetbeheerder Liander gebruikt om te kijken wat die betekenen voor ons netwerk. Welke uitbreidingen zijn nodig en wat kosten die ongeveer?

Na de zomer ook lokale ruimteateliers

Na de zomer gaan de lokale ruimteateliers van start. Dan kijken de zeven betrokken gemeenten uit de Cleantech Regio – Deventer doet mee in de RES-West-Overijssel – wat de verschillende scenario’s betekenen op lokaal niveau. Dan kunnen dus ook lokale stakeholders volop meedenken over mogelijkheden voor duurzame energie-opwek in onze regio.