Het kabinet heeft vrijdag 28 juni het Klimaatakkoord gepresenteerd. Als ook het parlement het akkoord heeft behandeld kan de uitvoering starten. Daarin is ook een grote rol voor Cleantech Regio weggelegd.

Ongekende prestatie

Het klimaatakkoord is opgesteld door overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen. In het akkoord worden concrete afspraken gemaakt over hoe we in Nederland de CO2-uitstoot kunnen halveren. Veel afspraken die in het Klimaatakkoord staan, moeten in de regio worden uitgevoerd. Daarom heeft het Rijk dertig regio’s aangewezen en ze gevraagd een Regionale Energie Strategie (RES) op te stellen. Cleantech Regio is er daar één van. “Het is een ongekende prestatie dat met zoveel partijen het tot een breed gedragen pakket aan maatregelen is gekomen. De energietransitie is hiermee een onomkeerbaar proces geworden", aldus Nijpels

Hoe nu verder?

Oktober 2019 - De eerste stap is het ondertekenen van het definitieve Klimaatakkoord. Dit gebeurt waarschijnlijk in oktober 2019. De afgelopen periode heeft Cleantech Regio  al een startnotitie van de RES opgesteld. Voor of net na de zomer van 2019 volgt lokale besluitvorming over de startnotitie

April 2020 - Binnen zes maanden na ondertekening van het Klimaatakkoord, moeten alle dertig RES-regio’s, waaronder de Cleantech Regio, een concept-RES aanbieden. Hierin staat hoeveel Cleantech Regio gaat bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.

April 2021 – 18 maanden na ondertekening van het Klimaatakkoord moeten álle dertig RES-regio’s een definitieve RES 1.0 vastgesteld hebben waarin ze aangeven hoe ze de klimaatdoelstellingen in het Klimaatakkoord denken te halen. Het Klimaatakkoord is hier te downloaden

Zie hier wie er allemaal achter het Klimaatakkoord staan