• Samen naar een
    schone toekomst

Kalender

Challenge Week Circulaire Fabrieken

Van 14 maart 2022 08:00 tot 18 maart 2022 17:00
Bij Online

Ben jij op zoek naar kennis over en/of een aanpak voor je circulaire ambities? Sta je open voor co-creatie en wil je via open innovatie samenwerken met andere mkb’ers en/of start-ups? Doe dan mee met de Challenge Week van 14 tot 18 maart 2022, georganiseerd door het project Circulaire Fabrieken.


De Challenge Week staat open voor deelnemers aan het project, maar er zijn ook mogelijkheden voor niet-deelnemers die met een concreet circulair vraagstuk komen.

Eenvoudig concept

Je hebt een circulair vraagstuk waarvoor je kennis en/of een aanpak zoekt. Jij formuleert je vraag, het project Circulaire Fabrieken helpt zoeken naar een geschikte partij die – mogelijk - een werkbare aanpak biedt. Door haar kennis, uitgebreide netwerk en communicatiekanalen is de projectgroep in staat potentiële ‘partijen’ te vinden. Tijdens de Challenge Week brengen ze partijen samen en pitchen deze partijen (leveranciers van kennis, innovaties of andere oplossingen) hun idee, waarna je een keuze maakt met welke partij jij verder gaat ontdekken of samenwerking mogelijk is. In Brabant is een vergelijkbaar concept bijzonder succesvol gebleken: 9 van de 10 challenges leverden een samenwerking op en in 60% tot 70% van de gevallen kwam die van buiten de sector!

Thema's

Challenges kunnen onder meer technisch en/of organisatorisch van aard zijn. Een challenge zou bijvoorbeeld kunnen gaan over:

  • Gebruik van reststromen voor hergebruik/recycling 
  • Reductie van grondstoffengebruik en reststromen door procesoptimalisatie 
  • Gebruik van biobased grondstoffen ipv grondstoffen op basis van aardolie
  • Productontwerp- en ontwikkeling met de focus op de end-of life fase 
  • Ketensamenwerking voor het sluiten van materiaalkringlopen
  • Van op product naar meer op service gerichte businessmodellen

Challenge melden

Ben je deelnemer aan het project Circulaire Fabrieken en heeft jouw bedrijf een uitdaging? Meld je aan, omschrijf je challenge en maak kennis met partijen tijdens de Challenge Week van 14 t/m 18 maart 2022.
Ben je geen deelnemer, maar je hebt wel een concrete circulaire uitdaging voor jouw bedrijf waar je een oplossing voor zoekt? Neem contact op om te overleggen of het team je via de Challenge Week of anderszins verder kan helpen.

Challenge Week

In de week van 14 t/m 18 maart zal er op diverse momenten zowel online als offline contact zijn tussen challengers en partijen. De week begint op maandag met kennismaken tijdens een kick-off in Apeldoorn. Op dinsdag bezoeken partijen samen met studenten het challengebedrijf, op woensdag is er kort online contact tussen bedrijf en studenten en selecteren de bedrijven de partijen die het beste aansluiten bij hun challenge. Op een gezamenlijke slotbijeenkomst op vrijdagmiddag pitchen deze leveranciers hun plan van aanpak.

Over Circulaire Fabrieken

Het project Circulaire Fabrieken sluit aan op de ambities van Cleantech Regio om de meest circulaire regio van Nederland te zijn en wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de Regio Deal Cleantech Regio.
Projectuitvoer: KplusV, Saxion en VNO-NCW Midden.  
www.circulairefabrieken.nl
info@circulairefabrieken.nl