• Samen naar een
    schone toekomst

Kalender

Informatieavonden fietsroute Apeldoorn - Vaassen - Epe

Van 25 oktober 2021 19:00 tot 27 oktober 2021 20:00
Bij Verschillende locaties

De gemeenten Apeldoorn en Epe en de Cleantech Regio presenteren op drie informatieavonden het voorlopige plan voor de aanleg van een vlotte en veilige fietsroute. Een verbrede fietsroute tussen de gemeenten is noodzakelijk om het toenemend fietsverkeer veiliger te maken. Bovendien wordt met de fietsroute het gebruik van de fiets gestimuleerd, zodat meer mensen de auto laten staan.

Er zijn nog diverse varianten voor de route. Op Apeldoorns grondgebied is dat de Baronnenroute en de Veluweflankroute. De Baronnenroute volgt het oude spoortracé van Apeldoorn naar Epe. De Veluweflankroute begint bij de Anklaarseweg, loopt via de Stadhoudersmolenweg in Apeldoorn en sluit aan op het oude spoortracé vlak voor de Poelweg (gemeente Epe). Tussen de N309 en de Kweekweg in Epe zijn drie varianten mogelijk. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de route langs het kanaal geen optie is.

Voorlopig ontwerp (VO)

Het afgelopen jaar zijn door middel van (online-)informatieavonden, klankbordgroepen en een app ruim 400 reacties opgehaald naar aanleiding van de plannen. Waar nodig en mogelijk zijn die nu verwerkt in een voorlopig ontwerp (VO).

Als de gemeenten besluiten tot aanleg van de fietsroute, begint de fase van het definitief ontwerp (DO). De tekeningen worden dan gedetailleerder. Ook in die fase is er opnieuw mogelijkheid voor bewoners om hun inspraakreacties te geven.

De informatieavonden zijn:

Maandag 25 oktober in de Basisschool Prinses Beatrix,  Papegaaiweg 95 in Wenum Wiesel.
Dinsdag 26 oktober in de Grote kerk in Vaassen, Marktplein 7.
Woensdag 27 oktober, gemeentehuis Epe, Markt 1, Epe.

Toelichting op de plannen is iedere avond om 19.00 uur en 20.00 uur. Daarna is er gelegenheid om de ontwerptekeningen te bekijken.

Aanmelden

In verband met corona is aanmelding nodig. Dat kan door een mail te zenden aan fietsroutes@cleantechregio.nl met daarin de locatie (Wenum Wiesel, Vaassen of Epe), tijdstip (19.00 uur of 20.00 uur) en het aantal personen.

Online inzien van de plannen

Meer informatie over de fietsroure is te vinden op de website Vlotveiligfietsen.