• Samen naar een
    schone toekomst

Kalender

Congres Natuurinclusief bouwen: zo doet u dat

Van 18 november 2021 09:00 tot 18 november 2021 17:00
Bij Online

De aandacht en ook het draagvlaak voor natuurinclusief bouwen groeit. Dat is een hoopgevende ontwikkeling en een belangrijke impuls voor meer biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. Tegelijkertijd zien we dat in de praktijk ‘groen’ nog te vaak een sluitpost is bij bouwprojecten. Investeren, kennisdelen, netwerken, het blijft daarom belangrijk om van natuurinclusief bouwen het nieuwe normaal te maken. Daarom organiseert provincie Overijssel, IVN Natuureducatie, DuurzaamDoor, Natuur & Milieu Overijssel, Natuur voor Elkaar, Het Oversticht, Vogelbescherming Nederland en Zoogdiervereniging en wordt georganiseerd door Acquire Publishing op 18 november het Congres Natuurlijk! ln een dagvullend programma hoor je over nieuwe ontwikkelingen en inspirerende voorbeelden. En er zijn allerlei mogelijkheden om te netwerken en je vragen voor te leggen aan sprekers en andere deelnemers.

Lees meer.