• Samen naar een
    schone toekomst

Kalender

Inwoners- en raadsbijeenkomst RES Heerde

Op 07 september 2020
Bij Heerde

Ook in de toekomst willen wij fijn kunnen leven, werken en wonen in onze regio. Daarom werken we aan een economisch sterke én schone Cleantech Regio. Gemeenten in de Cleantech Regio gaan vanaf augustus in gesprek met inwoners over de Concept RES.

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven gemeenten in de Cleantech Regio hebben samen gewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES). In die strategie staat beschreven hoeveel zon- en windenergie de Cleantech Regio in de periode tot 2030 wil realiseren en welke mogelijkheden we zien voor zon- en windenergie na 2030. De eerste versie van de Concept RES is in maart 2020 openbaar gemaakt voor de inwoners van onze regio. Zo konden zij zich verdiepen in het proces en resultaat tot nu toe. Vanwege de coronacrisis was het eerder helaas niet mogelijk om in elke gemeente lokaal het gesprek aan te gaan met inwoners over de Concept RES.
 
Vanaf augustus weer inwoners- en raadsbijeenkomsten
Inmiddels zijn er meer mogelijkheden. Daarom start elke gemeente in de Cleantech Regio weer lokaal met de inwoners- en raadsbijeenkomsten. De gemeente Brummen start half augustus met een eerste raadsbijeenkomst. Gemeente Voorst gaat in half september van start. Alle andere gemeenten zitten daartussen.
 
Informatiebijeenkomsten 
Hieronder vindt u de actuele communicatiemomenten over de Concept RES van alle gemeenten in de Cleantech Regio. Zo is direct te zien wanneer er in welke gemeente een bijeenkomst is. 
 
  • Apeldoorn: 2 september
  • Brummen: 17 en 22 augustus
  • Epe: 10 september
  • Heerde: 7 september
  • Lochem: 8 en 21 september
  • Voorst: n.n.b.
  • Zutphen: n.n.b.
Op deze website delen we verslagen van de verschillende avonden, zodat inwoners en andere geïnteresseerden kunnen teruglezen wat er is besproken op de informatiebijeenkomsten. Ook vindt u hier de Concept RES en meer informatie.