Disclaimer

De Cleantech Regio helpt initiatieven in de regio verder met kennis, mankracht, lobby, financieringsmogelijkheden, netwerk en onderzoek. Onderstaand overzicht omvat een deel van deze initiatieven en wordt komende tijd verder uitgebreid.

Omvang

€ 20.000

Circulaire economie

Circulaire economie

Fase

Gereed

Pure Africa Coffee is een snel groeiende social enterprise, gespecialiseerd in Afrikaanse Arabica koffies. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verwerken van het restproduct: koffieresidu. Het bedrijft helpt ook Afrikaanse boeren op weg met microkredieten.

Lees meer

Omvang

€ 100.000

Human capital

Human capital

Fase

Uitvoering

Een vitale hospitalitybranche draagt bij aan een sterk vestigingsklimaat. Een goede reden voor de Cleantech Regio om te investeren in de pilotfase van de Veluwe Academy. Sinds september 2019 werken de eerste afgestudeerde mbo'ers als trainee bij hospitalitybedrijven op de Veluwe en groeien uit tot top-professionals. Het is één van de initiatieven om talenten in de regio te houden.

Lees meer

Omvang

€ 1.400.000

Circulaire economie

Circulaire economie

Fase

Ontwikkelen

Apeldoorn start in oktober 2019 met het EU-project Cityloops: hergebruik van (al het) groenafval, bouw- en sloopafval. Er doen nog vijf steden mee in Europa en die wisselen tijdens het vierjarig project kennis en ervaringen uit. Cleantech Regio steunt het project met kennis en ‘netwerk’.

Lees meer

Impact

36.000 ton
Co2 reductie

Omvang

€ 200.000

Leefomgeving

Leefomgeving

Fase

Ontwikkelen

De Cleantech Regio participeert in het programma Eerbeek-Loenen 2030. Doel hiervan is om leefklimaat, industrie en logistiek en de energietransitie goed samen te laten gaan. Vanuit de energiewerkgroep kijken we onder meer naar kansen voor geothermie.

Lees meer

Omvang

€ 326.210

Innovatiekracht

Innovatiekracht

Fase

Gereed

Congres met ‘E-commerce & digitale innovatie’ als centrale thema. O

Lees meer

Omvang

€ 100.000

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Uitvoering

Rivieren zijn als onuitputtelijke, natuurlijke bron heel geschikt om energie op te wekken. In Zutphen onderzoekt een consortium van bedrijven, innovatiepartners en Rijkswaterstaat met de Cleantech Regio samen hoe waterkracht optimaal ingezet kan worden. De werknaam: Kribkracht!

Lees meer

Impact

9.000 ton
Co2 reductie

Omvang

€ 120.000

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Uitvoering

Ondernemers die graag willen verduurzamen, maar opzien tegen de financiële investering kunnen het MKB Energieabonnement afsluiten. Per energiemaatregel of maatregelenpakket sluiten ondernemers een leasecontract af.

Lees meer

Omvang

€ 100.000

Innovatiekracht

Innovatiekracht

Fase

Gereed

In Apeldoorn doet Het Ondernemershuis onderzoek onder lokale ondernemers die betrokken zijn bij die energietransitie. Denk aan bedrijven in de bouw, techniek of installatiebranche. Hoe kijken zij tegen opgaven en kansen aan?

Lees meer

Impact

18.000 ton
Co2 reductie

Omvang

€ 100.000

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Gereed

De Groene Fabriek publiceerde in een eindrapport kansen voor de energietransitie van bedrijven langs het Twentekanaal in Lochem, samen met de Industriële Kring Lochem en gemeente Lochem. Bedrijven en andere partners nemen het stokje nu over en gaan door met drie kansrijke projecten. De Industriële Kring Lochem richtte een werkgroep duurzaamheid op.

Lees meer

Omvang

€ 100.000

Circulaire economie

Circulaire economie

Fase

Uitvoering

Waterschap Vallei en Veluwe en de Cleantech Regio ontwikkelden samen een testlocatie in Apeldoorn voor ondernemers die hun innovaties in rioolzuivering, biogas of hergebruik van grondstoffen uit rioolwater willen testen. De testlocatie is onderdeel van het Europese Interreg Water Test Network.

Lees meer

Impact

945 ton
Co2 reductie

Omvang

€ 100.000

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Uitvoering

Anders koken, anders verwarmen: als we in 2050 stoppen met het gebruik van aardgas, moeten we anders gaan leven. Vier Wijken van de Toekomst in Apeldoorn doen ervaring op. Zo ook De Parken.

Lees meer

Impact

7 ton
Co2 reductie

Omvang

€ 135.000

Circulaire economie

Circulaire economie

Fase

Gereed

Een beleefomgeving voor vergaderingen en trainingen, met een belangrijke rol voor ‘sensing-technologie’: dat organiseert Centre4Moods in het eerste 3D-betongeprinte gebouw van Europa (zero footprint!) bij luchthaven Teuge. Cleantech Regio hielp dit bijzondere gebouw realiseren.

Lees meer

Impact

Omvang

€ 200.000

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Gereed

Remenergie van treinen inzetten voor het opladen van elektrische stadsbussen: hoe mooi is dat? In Apeldoorn toonde een haalbaarheidsstudie en een uitgewerkte business case aan dat het kan. Nu is het zaak om het project ook daadwerkelijk te realiseren voor duurzamer Gelders stadsvervoer.

Lees meer

Omvang

€ 80.000

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Uitvoering

Nieuwbouw wordt steeds energiezuiniger en moet vanaf 2020 energieneutraal zijn. Ook in bestaande gebouwen is heel veel te winnen! Veel ondernemers en vastgoedeigenaren weten echter niet waar zij moeten beginnen. De Energieke Regio helpt die ondernemers om door de bomen het bos te zien. Ook de Cleantech Regio is Energieke Regio!

Lees meer

Impact

13.886 ton
Co2 reductie

Omvang

€ 50.000

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Gereed

Energiecoöperatie De Groene Kolenboer verzamelt en verwerkt landschapshout, verkoopt houtpellets en stimuleert het gebruik van pelletkachels en biomassaketels door te helpen bij de technologiekeuze, financiering, en beheer. De Cleantech Regio ondersteunde De Groene Kolenboer met onderzoek en advies.

Lees meer

Omvang

€ 300.000

Circulaire economie

Circulaire economie

Fase

Uitvoering

CIRCLES is een digitale en fysieke ontmoetingsplek voor iedereen in Oost-Nederland die wil bijdragen aan een circulaire economie. Ondernemers, overheden en kennisinstellingen leren van elkaar. De Cleantech Regio is partner in Circles.

Lees meer

Impact

2.000 ton
Co2 reductie

Omvang

€ 50.000

Circulaire economie

Circulaire economie

Fase

Gereed

Architect Hertzberger leverde in de jaren zeventig een innovatief ontwerp af dat een Apeldoorns icoon werd. Het was jarenlang het hoofdkantoor van Centraal Beheer. Nu wordt dit Hertzberger Parc, voor wonen, werken en leren en met een (clean)tech campus! Ideeën werden opgehaald tijdens een CleantechLab.

Lees meer

Impact

Omvang

€ 350.000

Innovatiekracht

Innovatiekracht

Fase

Gereed

Clean Tech Lab is een virtueel ad hoc kennislab dat onderzoek uitvoert op een concreet onderwerp dat een nadere kennisvraag heeft om tot de volgende stap te komen. •

Lees meer