Disclaimer

De Cleantech Regio helpt initiatieven in de regio verder met kennis, mankracht, lobby, financieringsmogelijkheden, netwerk en onderzoek. Onderstaand overzicht omvat een deel van deze initiatieven en wordt komende tijd verder uitgebreid.

Omvang

€ 48.400

Innovatiekracht

Innovatiekracht

Fase

Gereed

Om de samenwerking in de regio te vergroten en daardoor invulling te geven aan nieuwe projecten of cleantech business verenigen de ondernemersverenigingen van de Cleantech Regio zich in het themanetwerk.

Lees meer

Omvang

€ 75.000

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Uitvoering

Wat zijn extra kansen voor energietransitie bij de verbreding van de A1? Provincie Gelderland, provincie Overijssel en de Cleantech Regio hebben die samen in kaart gebracht voor de twee kilometer aan weerszijden van de A1, tussen afslag Hoenderloo en afslag Lochem.

Lees meer

Omvang

€ 2.500

Human capital

Human capital

Fase

Gereed

De Cleantech Regio ondersteunt het event Buitengewoon Business om zo cleantech ondernemerschap te stimuleren. Het evenement is opgezet om bedrijven en andere organisaties met elkaar te verbinden. En dat kan natuurlijk prima aan de hand van thema's als circulair ondernemen, verduurzaming en innovatie!

Lees meer

Omvang

€ 30.000

Human capital

Human capital

Fase

Gereed

Na grootschalig arbeidsmarktonderzoek in de Cleantech Regio nam Mijn Eigen Zaak het initiatief voor aanvullend onderzoek: hoe brengen we vraag en aanbod in de IT beter bij elkaar? Het onderzoek bracht de IT-arbeidsmarktsituatie in kaart.

Lees meer

Impact

1.000 ton
Co2 reductie

Omvang

€ 12.200

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Gereed

Sinds 2017 kunnen bedrijven en instellingen in de gemeente Apeldoorn kosteloos advies en ondersteuning krijgen van Taskforce Zonne-energie, als zij zonnepanelen willen plaatsen op hun bedrijfspand. In 2019 sloten ook gemeenten Epe en Voorst zich aan.

Lees meer

Omvang

€ 27.500

Leefomgeving

Leefomgeving

Fase

Gereed

In de Stedendriehoek gebeurt zeer veel op gebied van duurzaamheid. Dit is nog veel te weinig bekend bij veel ondernemers in de Stedendriehoek. Clean Tech regio heeft het initiatief genomen om te komen tot een digitale kaart van de Stedendriehoek met daarop de verschillende projecten.

Lees meer

Omvang

€ 59.000

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Gereed

Met de uitkomsten van een haalbaarheidsonderzoek naar duurzame energie-opwekprojecten en de mogelijkheden om vraag naar en aanbod van energie te matchen, kunnen nieuwe stappen gezet worden richting een duurzamer industrieterrein De Mars. Cleantech Regio droeg bij aan het Zutphense onderzoek.

Lees meer

Omvang

€ 29.700

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Gereed

Hoe kunnen we waterstofverwarming financieel en technisch mogelijk maken voor museum CODA, de bibliotheek, theater Orpheus en het ACEC-pand in Apeldoorn? Dat is onderwerp van het haalbaarheidsonderzoek dat Cleantech Regio mogelijk maakt.

Lees meer

Omvang

€ 24.000

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Gereed

De Cleantech Regio ondersteunt onderzoek naar kansen voor windmolens langs de rondweg Zutphen - Eefde.

Lees meer

Omvang

€ 20.000

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Gereed

Hydraulisch Hybride aandrijfsysteem voor vrachtwagens dat het brandstofverbuik en de uitstoot van schadelijke gassen vermindert

Lees meer

Omvang

€ 23.000

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Gereed

De Cleantech Regio ondersteunde vooronderzoek naar de mogelijkheden van een warmtenet op industrieterrein de Mars in Zutphen. Hoe kun je vraag en aanbod van 'warmte' sim bij elkaar brengen?

Lees meer

Omvang

€ 20.000

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Gereed

Steun van de bevolking is een cruciale voorwaarde voor een geslaagde energietransitie. Dat bleek tijdens het symposium dat architectuurcentra Rondeel Deventer en Bouwhuis Apeldoorn samen organiseerden in maart 2018. De Cleantech Regio ondersteunde het initiatief voor deze inspirerende manier van kennisdelen.

Lees meer

Omvang

€ 50.000

Kennisdelen

Kennisdelen

Fase

Gereed

Sprekers op vier podia – waaronder Ed Nijpels, plasticvisser Marius Smit, bergbeklimmer Katja Staartjes en directeur Meiltje de Groot van luchthaven Teuge. Kennismaken met een elektrisch vliegtuig en de Hesla waterstofauto. Honderd hbo’ers die terplekke kwamen met oplossingen voor bedrijven en de Cleantech BATTLE: het vijfde congres Cleantech Tomorrow kende een mooie mix.

Lees meer

Omvang

€ 366.064

Kennisdelen

Kennisdelen

Fase

Gereed

In 2017 was Brummen gastheer voor het congres Cleantech Tomorrow. Na een leuke techniekmiddag voor basisscholen op 3 april vond op 4 april het congres plaats. Dat zorgde voor veel dynamiek. Bedrijfsbezoeken, sprekers en de Cleantech BATTLE 2017 op het podium: het zorgde voor veel inspiratie voor ondernemers en vertegenwoordigers van overheden en onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Lees meer

Omvang

€ 80.000

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Gereed

Verduurzamen van MKB vastgoed door ontzorging en laagdrempelige kasstroom financiering (vergelijkbaar met WoningAbonnement)

Lees meer

Omvang

€ 6.000

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Gereed

Van Nettelhorsterweg tussen Lochem en Borculo (de N825) een slimme weg maken

Lees meer

Omvang

€ 10.000

Slimme en schone mobiliteit

Slimme en schone mobiliteit

Fase

Gereed

Door de funfactor van elektrisch rijden te vergroten, stimuleer je duurzaam vervoer. Daar bedacht Fast concepts uit Deventer iets op: de app elektricitijdrit.nl. Cleantech Regio is één van de sponsoren.

Lees meer

Impact

10.000 ton
Afvalreductie

Omvang

€ 30.000

Circulaire economie

Circulaire economie

Fase

Gereed

De bitterballen van Brans Oesterzwamkwekerij: ze zijn heerlijk. De zwammen worden gekweekt op koffieprut. De Cleantech Regio investeerde vooraf in onderzoek en inmiddels draait het bedrijf volop en biedt mensen de kans werkervaring op te doen.

Lees meer

Omvang

€ 10.035

Circulaire economie

Circulaire economie

Fase

Gereed

MiniStek is een duurzaam en circulair tiny house, dat als prototype al is te zien op het Zwitsalterrein in Apeldoorn. De Cleantech Regio ondersteunde de ontwikkeling en denkt mee over regionale en landelijke 'uitrol' voor wie bewust kleiner en duurzaam wil wonen.

Lees meer

Omvang

€ 20.000

Circulaire economie

Circulaire economie

Fase

Gereed

EXEGI wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een veilige leerwerkplek bieden. En wil graag duurzaam bezig zijn, door slim om te gaan met recycling van grondstoffen. Lastige mix-materialen zijn juist interessant voor EXEGI.

Lees meer