Disclaimer

De Cleantech Regio helpt initiatieven in de regio verder met kennis, mankracht, lobby, financieringsmogelijkheden, netwerk en onderzoek. Onderstaand overzicht omvat een deel van deze initiatieven en wordt komende tijd verder uitgebreid.

Omvang

€ 3.500

Human capital

Human capital

Fase

Uitvoering

Menno van Luijn van de Cleantech Regio geeft op 15 mei bij de Gasfabriek in Deventer om 9.30 de aftrap voor de 24 uur Social Hydrogen Challenge. In waterstofauto's wordt 'sociale' post rondgebracht door heel Nederland voor Stichting Present, makelaar in maatschappelijke betrokkenheid.

Lees meer

Omvang

€ 240.000

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Uitvoering

In Apeldoorn bouwen netwerkbedrijf Alliander en Kiwa (bekend van keuringen en certificering) een waterstofhuis. Hier kunnen monteurs en installateurs vanaf najaar 2020 leren hoe zij woningen die nu met aardgas worden verwarmd, geschikt kunnen maken voor waterstofverwarming.

Lees meer

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Gereed

Het doel van dit initiatief is om de lokale opwek van de windproducenten in de omgeving van bedrijventerrein De Mars te koppelen met de afname van een bedrijf. Hiervoor wordt een Voorlopig Ontwerp gemaakt. Daarin wordt bepaald wat op technisch, financieel, organisatorisch en juridisch vlak nodig is voor de realisatie.

Lees meer

Omvang

€ 20.000

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Ontwikkelen

Duurzame energie is volop in opmars, maar de kennis en productontwikkeling over de directe en efficiënte toepasbaarheid van die opgewekte groene energie, lopen achter. Daar gaat het nieuwe DC-Lab op NewTechPark in Apeldoorn iets aan doen. Onderwijs en bedrijfsleven creëren hier met steun van de Cleantech Regio een testomgeving voor 'gelijkstroom' en delen kennis uit het lab graag.

Lees meer

Omvang

€ 30.000

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Ontwikkelen

Opslag van duurzaam opgewekte energie is cruciaal voor een succesvolle energietransitie. Op sportpark De Wachtelenberg in Epe doen de Energie Coöperatie Epe, onderwijs, bedrijfsleven en gemeente ervaring op! Zonne-energie wordt opgeslagen in een grote batterij en kan op een later moment gebruikt worden. Partners delen hun kennis en ervaringen met de Cleantech Regio.

Lees meer

Omvang

€ 200.000

Circulaire economie

Circulaire economie

Fase

Uitvoering

In de E-novation hub willen we kennis en ervaring opdoen met het veilig testen, repareren en evt. certificeren van (onderdelen) van E-waste

Lees meer

Impact

100 ton
Co2 reductie

Omvang

€ 25.000

Innovatiekracht

Innovatiekracht

Fase

Uitvoering

Secondtech richt zich erop om afval te voorkomen, door onderdelen uit afgeschreven apparatuur te testen, waarna ze een tweede leven kunnen krijgen. Denk hierbij aan electromotoren, pompen, kleppen sensoren, PLC’s.

Lees meer

Human capital

Human capital

Fase

Gereed

Burgerschap is onderdeel van het lesprogramma in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Ook bij Aventus dus! Vanaf schooljaar 2020-2021 is 'duurzaamheid' vast onderdeel van de leerlijn. De Cleantech Regio ondersteunt door mee te denken over de invulling van dit thema en stelt ook het netwerk beschikbaar.

Lees meer

Omvang

€ 10.000

Human capital

Human capital

Fase

Gereed

Hoe is het om ondernemer te zijn? Dat ontdekken jongeren van 15 tot 23 jaar tijdens het project ZomerOndernemer, van Stichting The New Entrepreneur. Ook in de Cleantech Regio kunnen jongeren meedoen! Als ondernemer kun je dit project steunen. Check de site.

Lees meer

Omvang

€ 14.400

Human capital

Human capital

Fase

Uitvoering

In 2020 vindt opnieuw de masterclass over omgaan met complexe opgaven (wicked problems) plaats. Deze editie richt zich niet alleen op hbo(+) trainees van één kennisinstelling, maar is breder toegankelijk voor MBO, HBO en WO talenten in de regio. De masterclass is verbonden aan het Cleantech Tomorrow Project.

Lees meer

Omvang

€ 30.000

Human capital

Human capital

Fase

Gereed

De Cleantech Regio verzorgde in 2019 een serie masterclasses aan trainees van Saxion Fast Forward in Deventer, over het omgaan met wicked problems. Hoe vind je op complexe vraagstukken tóch samen een antwoord? De masterclasses waren onderdeel van Cleantech Tomorrow 2019. Tijdens het Cleantech Tomorrow Café presenteerden de trainees hun handreiking om complexe vraagstukken aan te pakken.

Lees meer

Omvang

€ 31.750

Circulaire economie

Circulaire economie

Fase

Uitvoering

Na een succesvolle eerste editie zou ook in 2020 de IJsselbiënnale plaatsvinden. Die wordt door 'corona' uitgesteld naar 2021. Naast de kunstroute komt dan ook een 'circulaire route’ langs innovatieve bedrijven in de regio IJsselvallei, met steun van de Cleantech Regio.

Lees meer

Omvang

€ 10.000

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Uitvoering

Een duurzame energiemix, toepassing van waterstof en nieuwe verdienmodellen: daar gaat het over tijdens de werksessies die H2arvester in opdracht van de Cleantech Regio organiseert met melkveehouders en andere betrokkenen. Doel is komen tot een goed en toekomstbestendig verdienmodel voor melkveehouders in de regio.

Lees meer

Omvang

€ 31.000

Circulaire economie

Circulaire economie

Fase

Ontwikkelen

Mycelium is een netwerk van alle draden van een schimmel. Het kan worden gebruikt als lijm om verbindingen te maken tussen materialen. Het is een natuurlijke en CO2-arme lijm, in tegenstelling tot vele in de industrie gebruikte chemische lijmsoorten zoals epoxy en cement. Een duurzame innovatie dus, die nu verder wordt ontwikkeld.

Lees meer

Omvang

€ 10.000

Human capital

Human capital

Fase

Idee

In de Cleantech Regio dragen veel zelfstandige professionals (ZP'ers) hun steentje bij. Hoe kunnen die goed ontzorgd worden? Dat is het thema van het project ZP Coöperatie dat ondersteund wordt door de Cleantech Regio. Zo behouden we talent voor de regio en dragen we bij aan de doelstelling voor 2023: iedere werkgever heeft de medewerkers die nodig zijn.

Lees meer

Omvang

€ 5.000

Human capital

Human capital

Fase

Gereed

Plasticafval uit de IJssel als grondstof gebruiken voor nieuwe kleding: in Zutphen gebeurt het! Onderneemster Hanneke Siebelink van modezaak Miramé nam het initiatief en werkt samen met Cleantech Centre Zutphen. De Cleantech Regio ondersteunt bij onderzoek in de pilotfase.

Lees meer

Circulaire economie

Circulaire economie

Fase

Gereed

Wat is er allemaal mogelijk als je een terrein circulair maakt? In een aantal workshops onder begeleiding business developers van de Cleantech Regio onderzocht Pluryn samen met de gemeente, onderwijs en diverse ondernemers wat goede ideeën zijn om het terrein van de Hoenderloo Groep meer circulair te maken.

Lees meer

Impact

370 ton
Co2 reductie

Omvang

€ 110.000

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Ontwikkelen

Energiecoöperatie LochemEnergie ontwikkelt een integrale wijkaanpak voor verduurzaming en kijkt daarbij naar organisatorische, sociale, technische en economische aspecten. Mede met steun van de Cleantech Regio draait een aantal pilots om meer ervaring op te doen met diverse duurzame warmteoplossingen.

Lees meer

Omvang

€ 140.000

Circulaire economie

Circulaire economie

Fase

Ontwikkelen

Apeldoorn is met het project E-novation op weg naar een kenniscentrum voor omgaan met 'e-waste': elektronica-afval. Met steun van de Cleantech Regio onderzoekt Circulus Berkel hoe onderdelen van afgedankte elektrische en elektronische apparaten vaker kunnen worden gebruikt, gerepareerd of opgeknapt. Doel is de opgedane kennis te delen in de regio.

Lees meer

Omvang

€ 100.000

Circulaire economie

Circulaire economie

Fase

Uitvoering

Wie kansen ziet om delen van zijn bedrijf circulair te maken, kan veel hebben aan de Circotrack. Na dit driedaagse trainingsprogramma kunnen bedrijven snel praktisch aan de slag met een Circulair Business Canvas.

Lees meer