Disclaimer

De Cleantech Regio helpt initiatieven in de regio verder met kennis, mankracht, lobby, financieringsmogelijkheden, netwerk en onderzoek. Onderstaand overzicht omvat een deel van deze initiatieven en wordt komende tijd verder uitgebreid.

Slimme en schone mobiliteit

Slimme en schone mobiliteit

Fase

Uitvoering

Hoe slim en schoon reizen je medewerkers dagelijks van en naar het werk? Met de gratis mobiliteitsscan krijg je inzicht in het reisgedrag van je medewerkers. Zo zie je snel en overzichtelijk welke winsten er voor jouw bedrijf te behalen zijn!

Lees meer

Omvang

€ 24.880

Circulaire economie

Circulaire economie

Fase

Uitvoering

De Cleantech regio streeft naar een zo duurzaam mogelijke economie en leefomgeving in de regio. Om deze doelstellingen te kunnen bereiken moeten beleidsinterventies zo goed mogelijk aansluiten bij de “identiteit” van de regio. Maar hoe ziet onze regio DNA eruit? Saxion doet onderzoek naar circulaire activiteiten, innovatieve bedrijven en duurzame (burger-)initiatieven in de regio.

Lees meer

Leefomgeving

Leefomgeving

Fase

Uitvoering

Cleantech Regio gaat -in navolging van Regio Zwolle en Twente -een atlas maken. De atlas gaat bestaan uit themakaarten. De kaarten moeten op een aantrekkelijke en creatieve manier inzicht geven in de kwaliteiten, identiteit en het functioneren van de Cleantech Regio.

Lees meer

Slimme en schone mobiliteit

Slimme en schone mobiliteit

Fase

Uitvoering

Met de nieuwe generatie intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI's) en het vrijgeven van logistieke data, zoals milieuzones en venstertijden, kan vrachtverkeer beter doorstromen. Dat betekent meer productiviteit, minder brandstofverbruik én minder CO2-uitstoot.

Lees meer

Slimme en schone mobiliteit

Slimme en schone mobiliteit

Fase

Uitvoering

Steeds vaker hebben we op de A50 te maken met files. Storend voor het verkeer, economie én milieu. Daarom vragen we aandacht voor de bereikbaarheidsproblemen bij de betrokken partijen.

Lees meer

Slimme en schone mobiliteit

Slimme en schone mobiliteit

Fase

Uitvoering

Met coördinatie en aansturing samen zorgen voor een goede inpassing rond wegverbreding A1 en de realisatie van een ecoduct.

Lees meer

Slimme en schone mobiliteit

Slimme en schone mobiliteit

Fase

Uitvoering

Het Mobiliteitsnetwerk Cleantech Regio bestaat uit organisaties die een actieve bijdrage willen leveren aan het verbeteren van de bereikbaarheid én het terugdringen van de CO2-uitstoot in onze regio. Koplopers zijn op verschillende thema’s actief: fiets, deelauto’s en waterstof.

Lees meer

Slimme en schone mobiliteit

Slimme en schone mobiliteit

Fase

Uitvoering

Het fieldlab GROZzerdam in Deventer heeft een bijzondere opgave: samenwerken om gezondheid voorop te stellen in de regio, in plaats van te richten op zorg. Het initiatief Buur & Zo is vanuit die gedachte opgezet.

Lees meer

Slimme en schone mobiliteit

Slimme en schone mobiliteit

Fase

Uitvoering

Meer medewerkers op de fiets, dat heeft veel voordelen. Met onze slimme rekentool zetten we alle mogelijkheden en kosten gemakkelijk voor je op een rij.

Lees meer

Slimme en schone mobiliteit

Slimme en schone mobiliteit

Fase

Uitvoering

In het kader van het programma Slimme en Schone Mobiliteit stimuleren wij fietsgebruik voor werknemers. Zo bieden we bij bedrijven probeeracties voor e-bike en high speed e-bike op maat aan.

Lees meer

Impact

3 ton
Co2 reductie

Slimme en schone mobiliteit

Slimme en schone mobiliteit

Fase

Uitvoering

Autorijden is duur. Vooral als je autobanden een te lage spanning hebben. Met een Band-op-Spanning-actie kun je als bedrijf gemakkelijk brandstof, CO2 en geld besparen.

Lees meer

Slimme en schone mobiliteit

Slimme en schone mobiliteit

Fase

Uitvoering

In Apeldoorn wordt een koppeling gerealiseerd tussen een landelijke online regenradar en de eigen verkeerscentrales. Hierdoor kan een fietser voor de bui uit sneller groen krijgen bij alle aangesloten slimme verkeerslichten.

Lees meer

Slimme en schone mobiliteit

Slimme en schone mobiliteit

Fase

Uitvoering

Alle 55 verkeerslichten in Deventer worden momenteel omgebouwd naar slimme verkeerslichten. Dit nieuwe slimme verkeerslichtensysteem Talking Traffic voorziet in een betere doorstroming van verkeer.

Lees meer

Omvang

€ 3.000

Kennisdelen

Kennisdelen

Fase

Uitvoering

De mkb innovatie stimulerende organisaties uit Overijssel, Novel-T, Kennispoort, Cleantech willen ondernemers (doelgroep is breed, maar qua thematiek focus op industrie) in deze onzekere tijden helpen om de crisis door te komen. Maar we willen deze ondernemers ook stimuleren om deze tijd als kans voor vernieuwing te benutten. Dit middels een reeks Webinars.

Lees meer

Omvang

€ 3.500

Human capital

Human capital

Fase

Uitvoering

Menno van Luijn van de Cleantech Regio geeft op 15 mei bij de Gasfabriek in Deventer om 9.30 de aftrap voor de 24 uur Social Hydrogen Challenge. In waterstofauto's wordt 'sociale' post rondgebracht door heel Nederland voor Stichting Present, makelaar in maatschappelijke betrokkenheid.

Lees meer

Omvang

€ 240.000

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Uitvoering

In Apeldoorn bouwen netwerkbedrijf Alliander en Kiwa (bekend van keuringen en certificering) een waterstofhuis. Hier kunnen monteurs en installateurs vanaf najaar 2020 leren hoe zij woningen die nu met aardgas worden verwarmd, geschikt kunnen maken voor waterstofverwarming.

Lees meer

Omvang

€ 20.000

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Ontwikkelen

Duurzame energie is volop in opmars, maar de kennis en productontwikkeling over de directe en efficiënte toepasbaarheid van die opgewekte groene energie, lopen achter. Daar gaat het nieuwe DC-Lab op NewTechPark in Apeldoorn iets aan doen. Onderwijs en bedrijfsleven creëren hier met steun van de Cleantech Regio een testomgeving voor 'gelijkstroom' en delen kennis uit het lab graag.

Lees meer

Omvang

€ 30.000

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Ontwikkelen

Opslag van duurzaam opgewekte energie is cruciaal voor een succesvolle energietransitie. Op sportpark De Wachtelenberg in Epe doen de Energie Coöperatie Epe, onderwijs, bedrijfsleven en gemeente ervaring op! Zonne-energie wordt opgeslagen in een grote batterij en kan op een later moment gebruikt worden. Partners delen hun kennis en ervaringen met de Cleantech Regio.

Lees meer

Omvang

€ 200.000

Circulaire economie

Circulaire economie

Fase

Uitvoering

In de E-novation hub willen we kennis en ervaring opdoen met het veilig testen, repareren en evt. certificeren van (onderdelen) van E-waste

Lees meer

Impact

100 ton
Co2 reductie

Omvang

€ 25.000

Innovatiekracht

Innovatiekracht

Fase

Uitvoering

Secondtech richt zich erop om afval te voorkomen, door onderdelen uit afgeschreven apparatuur te testen, waarna ze een tweede leven kunnen krijgen. Denk hierbij aan electromotoren, pompen, kleppen sensoren, PLC’s.

Lees meer