Disclaimer

De Cleantech Regio helpt initiatieven in de regio verder met kennis, mankracht, lobby, financieringsmogelijkheden, netwerk en onderzoek. Onderstaand overzicht omvat een deel van deze initiatieven en wordt komende tijd verder uitgebreid.

Human capital

Human capital

Fase

Uitvoering

Met het te ontwikkelen platform vindwerk.nl willen de initiatiefnemers een antwoord geven op die vragen. Hoofddoel is het creëren van een online omgeving en offline ontmoetingen waar bedrijven en talenten uit de regio waardevol in contact worden gebracht en er matches voor werk of opdrachten gemaakt kunnen worden.

Lees meer

Human capital

Human capital

Fase

Uitvoering

Het Ontwikkelfonds Cleantech Regio biedt sinds voorjaar 2021 scholingsvouchers aan om de genoemde doelgroepen te ondersteunen bij de persoonlijke ontwikkeling door om-, na- of bijscholing mogelijk te maken. Dit is één van de projecten uit de actielijn Cleantech Werkt van de Regio Deal.

Lees meer

Slimme en schone mobiliteit

Slimme en schone mobiliteit

Fase

Uitvoering

Cleantech Regio werkt aan het verduurzamen van stadslogistiek, specifiek in Deventer en Apeldoorn. Schone en slimme bevoorrading is een belangrijk aspect om de binnenstad voor bewoners, bezoekers en ondernemers leefbaar te maken. Nu én voor toekomstige generaties.

Lees meer

Omvang

€ 15.000

Circulaire economie

Circulaire economie

Fase

Idee

Elektronika is de snelst groeiende afvalstroom. Binnen de eerste E-novation Hub van Nederland werken meerdere partijen uit de Cleantech Regio aan het hoogwaardig hergebruiken van E-waste. De focus van dit deelproject ligt op het ontwikkelen van een demo voor een datagedreven ‘Extended Life’ matchingsplatform om her te gebruiken (consumenten)elektronica hoogwaardig af te zetten in de regio.

Lees meer

Omvang

€ 15.000

Innovatiekracht

Innovatiekracht

Fase

Verkenning (intake)

De luchtvaart zorgt in toenemende mate voor CO2 uitstoot. Een mogelijke oplossingen daarvoor is een andere brandstof: een CO2-arme brandstof zoals waterstof. Er wordt onderzoek gedaan naar directe verbranding van waterstof in een bestaande vliegtuigverbrandingsmotor. Dit onderzoek is nieuw en biedt - op termijn - bij succes veel perspectief.

Lees meer

Slimme en schone mobiliteit

Slimme en schone mobiliteit

Fase

Uitvoering

Hoe slim en schoon reizen je medewerkers dagelijks van en naar het werk? Met de gratis mobiliteitsscan krijg je inzicht in het reisgedrag van je medewerkers. Zo zie je snel en overzichtelijk welke winsten er voor jouw bedrijf te behalen zijn!

Lees meer

Omvang

€ 24.880

Circulaire economie

Circulaire economie

Fase

Uitvoering

De Cleantech regio streeft naar een zo duurzaam mogelijke economie en leefomgeving in de regio. Om deze doelstellingen te kunnen bereiken moeten beleidsinterventies zo goed mogelijk aansluiten bij de “identiteit” van de regio. Maar hoe ziet onze regio DNA eruit? Saxion doet onderzoek naar circulaire activiteiten, innovatieve bedrijven en duurzame (burger-)initiatieven in de regio.

Lees meer

Impact

2.887 ton
Co2 reductie

Omvang

€ 3.633.500

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Ontwikkelen

11 melkveehouders uit Lochem en omgeving en Friesland Campina hebben met elkaar onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een biogas hub in Lochem. De boeren gaan, ieder voor zich, de mest van hub koeien vergisten tot biogas en brengen dit samen in een eigen gasleiding en leveren dit aan de fabriek van Friesland Campina in Lochem. Dit heeft een forse reductie op Co2 foodprint als gevolg.

Lees meer

Leefomgeving

Leefomgeving

Fase

Uitvoering

Cleantech Regio gaat -in navolging van Regio Zwolle en Twente -een atlas maken. De atlas gaat bestaan uit themakaarten. De kaarten moeten op een aantrekkelijke en creatieve manier inzicht geven in de kwaliteiten, identiteit en het functioneren van de Cleantech Regio.

Lees meer

Slimme en schone mobiliteit

Slimme en schone mobiliteit

Fase

Uitvoering

Met de nieuwe generatie intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI's) en het vrijgeven van logistieke data, zoals milieuzones en venstertijden, kan vrachtverkeer beter doorstromen. Dat betekent meer productiviteit, minder brandstofverbruik én minder CO2-uitstoot.

Lees meer

Slimme en schone mobiliteit

Slimme en schone mobiliteit

Fase

Uitvoering

Steeds vaker hebben we op de A50 te maken met files. Storend voor het verkeer, economie én milieu. Daarom vragen we aandacht voor de bereikbaarheidsproblemen bij de betrokken partijen.

Lees meer

Slimme en schone mobiliteit

Slimme en schone mobiliteit

Fase

Uitvoering

Met coördinatie en aansturing samen zorgen voor een goede inpassing rond wegverbreding A1 en de realisatie van een ecoduct.

Lees meer

Slimme en schone mobiliteit

Slimme en schone mobiliteit

Fase

Uitvoering

Het Mobiliteitsnetwerk Cleantech Regio bestaat uit organisaties die een actieve bijdrage willen leveren aan het verbeteren van de bereikbaarheid én het terugdringen van de CO2-uitstoot in onze regio. Koplopers zijn op verschillende thema’s actief: fiets, deelauto’s en waterstof.

Lees meer

Slimme en schone mobiliteit

Slimme en schone mobiliteit

Fase

Uitvoering

Het initiatief Buur & Zo in Deventer heeft een bijzondere opgave: samenwerken om gezondheid voorop te stellen in de regio, in plaats van te richten op zorg.

Lees meer

Slimme en schone mobiliteit

Slimme en schone mobiliteit

Fase

Uitvoering

Meer medewerkers op de fiets, dat heeft veel voordelen. Met onze slimme rekentool zetten we alle mogelijkheden en kosten gemakkelijk voor je op een rij.

Lees meer

Slimme en schone mobiliteit

Slimme en schone mobiliteit

Fase

Uitvoering

In het kader van het programma Slimme en Schone Mobiliteit stimuleren wij fietsgebruik voor werknemers. Zo bieden we bij bedrijven probeeracties voor e-bike en high speed e-bike op maat aan.

Lees meer

Impact

3 ton
Co2 reductie

Slimme en schone mobiliteit

Slimme en schone mobiliteit

Fase

Uitvoering

Autorijden is duur. Vooral als je autobanden een te lage spanning hebben. Met een Band-op-Spanning-actie kun je als bedrijf gemakkelijk brandstof, CO2 en geld besparen.

Lees meer

Slimme en schone mobiliteit

Slimme en schone mobiliteit

Fase

Uitvoering

In Apeldoorn wordt een koppeling gerealiseerd tussen een landelijke online regenradar en de eigen verkeerscentrales. Hierdoor kan een fietser voor de bui uit sneller groen krijgen bij alle aangesloten slimme verkeerslichten.

Lees meer

Slimme en schone mobiliteit

Slimme en schone mobiliteit

Fase

Uitvoering

Alle 55 verkeerslichten in Deventer worden momenteel omgebouwd naar slimme verkeerslichten. Dit nieuwe slimme verkeerslichtensysteem Talking Traffic voorziet in een betere doorstroming van verkeer.

Lees meer

Omvang

€ 3.000

Kennisdelen

Kennisdelen

Fase

Uitvoering

De mkb innovatie stimulerende organisaties uit Overijssel, Novel-T, Kennispoort, Cleantech willen ondernemers (doelgroep is breed, maar qua thematiek focus op industrie) in deze onzekere tijden helpen om de crisis door te komen. Maar we willen deze ondernemers ook stimuleren om deze tijd als kans voor vernieuwing te benutten. Dit middels een reeks Webinars.

Lees meer