• Samen naar een
    schone toekomst

Vestigingsklimaat

Vestigingsklimaat gaat over de aantrekkelijkheid van de Cleantech Regio voor bedrijven, én voor inwoners. Dat betekent bijvoorbeeld dat de Cleantech Regio inzet op het verder ontwikkelen van de verschillende binnensteden tot levendige en bruisende centra van economische en culturele activiteiten die als een magneet functioneren.

Ook de aanwezigheid en bereikbaarheid van bedrijventerreinen speelt hierin een grote rol. Er moeten nog meer mogelijkheden en bekendheid komen voor Cleantech bedrijvigheid en de regio moet als het ware een natuurlijke keuze zijn voor Cleantech bedrijven om zich er te vestigen.