• Samen naar een
    schone toekomst

Slimme en Schone Mobiliteit

Slimme en schone mobiliteit is een thema dat gaat over het bevorderen van mobiliteit die geen gebruik meer maakt van fossiele brandstoffen. De Cleantech Regio probeert in haar beleid daarom zoveel mogelijk projecten op het gebied van mobiliteit te ondersteunen die helpen om de uitstoot van CO2 door het wegverkeer terug te dringen en/of de hoeveelheid verkeer in de spitsuren te laten afnemen.
We willen natuurlijk goed bereikbaar blijven, zowel van en naar de regio, maar ook bίnnen de regio. Dit vraagt om continue aandacht en investeringen.

Het is ook mogelijk om te argumenteren dat de beste verplaatsing, geen verplaatsing’ is. Daarom wordt er ook geïnvesteerd in projecten die bijvoorbeeld vaker thuiswerken mogelijk maken. Een andere belangrijk beleidsuitgangspunt is om fietsinfrastructuur te verbeteren, waarbij snelle regionale fietsroutes een belangrijke schakel zijn.