• Samen naar een
    schone toekomst

Leefomgeving

Het thema Leefomgeving gaat over wonen, werken en recreëren. Hierbij staat in de eerste plaats de ’leefbaarheid’  van de regio centraal staat, namelijk in hoeverre mensen vinden dat ze in de regio naar tevredenheid kunnen leven.De Cleantech Regio is een regio met veel natuur en kan bogen op een grote hoeveelheid groen. Een van de ambities is daarom om nieuwe, duurzame energie opwekkende bouwwerken in het landschap in te passen. Daarnaast is het van belang dat steden en dorpen leefbaar en betaalbaar blijven. Een van de indicatoren daarin is dat de Cleantech Regio probeert om er voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk mismatch is tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. Ook het bestrijden van leegstand van bedrijfsgebouwen heeft de aandacht van de regio.

Lees meer...

Lees meer...