• Samen naar een
    schone toekomst

Human Capital

Human capital, ofwel de totale verzameling van kennis en vaardigheden van de mensen in de Cleantech Regio, is een van de cruciale onderwerpen voor de verdere ontwikkeling van de regio. Zonder goed opgeleide mensen kúnnen we onze ambities niet realiseren.  Er is een tekort aan mensen in de techniek, ICT, zorg, logistiek en horeca. Daarom heeft de regio de ambitie dat in 2023 iedere werkgever de medewerkers heeft die nodig zijn.

De Cleantech Regio ondersteunt bijvoorbeeld diverse projecten die tot doel hebben het percentage jongeren dat voor een technische opleiding kiest te vergroten. We monitoren daarnaast thema’s zoals vergrijzing en migratie, aangezien deze onderwerpen ook van grote invloed zijn op de beschikbaarheid van arbeid. Ook de arbeidsproductiviteit is een belangrijk onderwerp wat binnen het thema Human Capital valt, het zegt iets over de opbrengst van economische activiteiten in de regio per werknemer.