Bij zowel huishoudens als bedrijven neemt de hoeveelheid opgewekte energie door middel van zonneenergie sterk toe. Dat is het geval in heel Nederland en de Cleantech Regio is daarop beslist geen uitzondering.

Veel van de grotere zonneenergie projecten van bedrijven worden ondersteund door het subsidieprogramma SDE+, waarin de landelijke overheid geld bijlegt ter compensatie voor de hogere kostprijs van de met zonneenergie opgewekte stroom. De gegevens op deze pagina betreffen alleen bedrijven, omdat particuliere huishoudens niet door SDE+ worden ondersteund. Bedrijven die zonder ondersteuning van dit subsidieprogramma investeren in zonnepanelen, zijn in deze grafiek ook niet meegenomen, omdat het niet goed mogelijk is om deze aantallen te meten. De cijfers in de grafiek zijn cumulatieve gegevens van de hoeveelheid zonneenergie in beheer van SDE+ en zijn bijgewerkt tot en met de SDE+ subsidieronde van 2020. Het betreft gegevens over de toegekende subsidie, zeker in de laatste paar jaar kan het daarom zijn dat projecten nog niet of nog niet volledig zijn gerealiseerd. Het kan dus zijn dat op dit moment de onderstaande capaciteit aan vermogen aan zonneenergie nog niet volledig beschikbaar is.

 

Bron: RVO