Zonne-energie is maar een klein gedeelte van de totale hoeveelheid opgewekte energie, maar de afgelopen jaren heeft er wel een sterke groei plaatsgevonden in de hoeveelheid opgewekte energie door middel van zonnepanelen.

Vooral in Deventer  en Apeldoorn hebben diverse zonnepaneelprojecten tot een enorme toename in de hoeveelheid opgewekte zonne-energie geleid. In de overige gemeenten van de Cleantech Regio nam de hoeveelheid opgewekte energie ook toe, maar door de lagere inwoneraantallen valt dat in absolute zin minder op. Wanneer naar het percentage woningen en bedrijfsgebouwen met zonnepanelen wordt gekeken, valt op dat vooral de gemeente Lochem hoog scoort.

Vanaf 2012 worden gegevens op een meer globale schaal gemeten, onder meer door de sterk toegenomen mogelijkheden en lagere investeringen voor individuele burgers om zonnepanelen te plaatsen. Omdat zonnepanelen niet geregistreerd worden is het moeilijk om met exacte gegevens te komen.

 

Bron: Klimaatmonitor

 

Bron: Klimaatmonitor

 

Bron: CBS en Klimaatmonitor