Opwekking van windenergie op land wordt door veel deskundigen beschouwd als een van de voordeligste en in technisch opzicht eenvoudigst te realiseren vormen van opwekking van duurzame energie.

De kosten per opgewekte kWh liggen bij windparken op zee zo’n 50% hoger dan bij windturbines op land. Toch stagneert de plaatsing van windturbines op land, onder meer doordat plaatsing vaak leidt tot weerstand bij omwonenden. Eind 2014 stonden er in Nederland ongeveer 2000 windturbines, met een totaal opgesteld vermogen van rond de 2500 MW. Verreweg de meeste windturbines in Nederland bevinden zich in open landschappen in de kustprovincies: Flevoland, Friesland, Groningen, Noord- en Zuid-Holland, Zeeland.

In de Stedendriehoek staan 5 grote windturbines, drie op het bedrijventerrein De Mars in Zutphen en twee langs de A1 bij Deventer. Het totale opgestelde vermogen is 11 MW. Uitgaande van een gemiddeld elektriciteitsverbruik per huishouden van 3500 kWh, is deze hoeveelheid genoeg om de elektriciteitsbehoefte van zo’n 3000 huishoudens te dekken. Verschillende gemeenten in de Stedendriehoek hebben plannen voor windturbines in voorbereiding, maar besluitvorming is moeizaam. In de benchmarkregio West Noord-Brabant neemt de hoeveelheid windenergie veel sterker toe dan in de Stedendriehoek, hoewel daarbij natuurlijk opgemerkt moet worden dat deze regio dichter bij zee gelegen is en daardoor meer wind heeft.

 

Bron: Klimaatmonitor

 

Bron: Klimaatmonitor