De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de totale CO2 uitstoot. Volgens de Klimaatmonitor Databank is in gemeenten ongeveer de helft van de totale CO2 uitstoot toe te schrijven aan de gebouwde omgeving.

Andere grote bronnen zijn mobiliteit (10 – 20%) en industrie (eveneens 10 – 20%). Het vaststellen van de totale CO2-uitstoot op gemeentelijk niveau is erg lastig.  Dat geldt vooral als het gaat om mobiliteit en grote industrieën die rechtstreeks op het hoogspanningsnet zijn aangesloten. De gegevens over CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving komen tot stand op basis van gegevens van de regionale netbeheerders Liander en Enexis. Deze zijn redelijk betrouwbaar en compleet als het gaat om woningen, publieke dienstverlening en commerciële dienstverlening. Vandaar dat hier uitsluitend deze gegevens gepubliceerd worden. Omdat er een aantal gegevens ontbreken is ervoor gekozen om voor een paar gemeenten een schatting te maken. Bij de gemeente Zutphen is er bij de commerciële dienstverlening een schatting gemaakt. Ditzelfde geldt ook voor Deventer bij de publieke dienstverlening.

Bron: Databank Klimaatmonitor