• Samen naar een
    schone toekomst

Energietransitie

Om de ambitie om de schoonste regio van Nederland te worden te realiseren, heeft de Cleantech Regio zich tot doel gesteld om de uitstoot van CO2, veroorzaakt door fossiel energieverbruik beduidend terug te dringen. De regio heeft als doel om in 2023 een reductie van 25% CO2-uitstoot te realiseren. Om dat te bereiken ondersteunt de regio daarom zoveel als mogelijk hernieuwbare energieprojecten. De regio doet dit niet alleen voor huishoudens, maar ook voor bedrijven. Hierbij is er speciale aandacht voor het ondersteunen van energiereductie in de papierindustrie.

Daarnaast speelt de regio een actieve rol in de transitie naar aardgasloos wonen. Daarbij hoort ook stimuleren van de rol die inwoners kunnen nemen rondom het gezamenlijk inkopen van duurzame energie door middel van een lokale energiecoöperatie.

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...