• Samen naar een
    schone toekomst

Circulaire Economie

De regio heeft als ambitie om in 2023 de meest circulaire regio van Europa te zijn. Circulaire Economie gaat over het verminderen van het gebruik van nieuwe grondstoffen, op wat voor wijze dan ook. Dat kan gaan om herontwerp van producten, het hergebruiken van producten, maar ook over recycling van afval. In de Cleantech Regio vindt een groeiend aantal initiatieven plaats om de circulariteit van de economie te bevorderen. Een van de prioriteiten is het sterk terugdringen van de afvalstroom vanuit bedrijven en huishoudelijk afval, vloeibaar afval (rioolwater), gasvormig afval (emissies van schadelijke gassen, niet in de laatste plaats ook CO2) en bodemverontreiniging. Maar ook bijvoorbeeld het verwaarderen van reststoffen van huishoudelijk afval is een belangrijke ambitie.