energie-en-duurzaamheid.jpg

Workshop ‘De Aardgasvrije Wijk- Apeldoorn’

Van 18 september 2018 09:30 tot 18 september 2018 12:30
Bij Het Ondernemershuis

Nederland gaat van het aardgas af. Om dit mogelijk te maken zoeken we naar oplossingen voor een alternatieve en groene energievoorziening. Nieuwbouwwijken worden tegenwoordig vaak al gasloos aangelegd, maar het aanpassen van de bestaande woningvoorraad brengt problemen met zich mee.  Deze problemen raken alle bewoners en eigenaren in een gebied en de oplossingen zijn vaak wijkgebonden. De Cleantech Regio heeft de ambitie om in 2030 zo’n 30.000 bestaande woningen van het aardgas af te krijgen. Om dit te realiseren organiseren wij een serie workshops met de naam ‘De Aardgasvrije Wijk’. 

Wat gaan we doen?

Er worden per wijk drie samenhangende workshops georganiseerd. Daarin onderzoeken we de diverse problemen en oplossingen per wijk. In de eerste workshop oriënteren we ons op de opgave, in de tweede ontwikkelen we diverse businessmodellen, en in de derde organiseren we de samenwerking. Alle workshops hebben een oriënterend en creatief karakter. Wij vragen aan de stakeholders om hun belangen in kaart te brengen, maar ook om “out of the box” te denken en alternatieven aan te dragen. In de samenwerking zoeken wij naar nieuwe oplossingen voor de wijk.

Deelname is vrijblijvend, niet verplichtend en kosteloos. De resultaten en inzichten worden verspreid onder de deelnemers en komen op de website van Cleantech Regio.

Meer informatie?

Voor informatie en deelname kunt u contact opnemen met Hans Bilsen, hansbilsen@cleantechregio.nl en tel 06-2606 4989.

Aanmelden Workshop 'De Aardgasvrije Wijk – Businessmodellen van de toekomst'

Invalid Input

Niet ingevuld

Invalid Input

Invalid Input

Niet ingevuld

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input


Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio