Steeds meer crisissen vragen om aandacht zo lijkt. Dat kan wel eens frustreren en verlammen. Maar we zijn niet helemaal zonder invloed. Sterker nog: we mogen als Deventer Schouwburg en MIMIK, zij het op bescheiden schaal, aan een paar van de vele knoppen draaien waarmee de richting en de toekomst van de stad bepaald worden. Daarmee hebben beide organisaties een grote verantwoordelijkheid, en die nemen we heel serieus.

De schouwburg staat aan de vooravond van een transitie: de overgang van traditionele schouwburg naar theater van de toekomst. Nu al waar mogelijk, maar in de toekomst nog veel meer en veel zichtbaarder, willen we én een inspirerend voorbeeld zijn als het gaat om duurzaamheid, én een aantrekkelijke partner zijn voor alle inwoners, bedrijven en instellingen in de stad.

De contouren van een duurzaam, altijd open centrum voor cultuur, educatie en zakelijke evenementen worden steeds zichtbaarder. In samenwerking met een aantal jonge talenten van Witteveen + Bos hebben we bijvoorbeeld een uitgebreid verduurzamingsprogramma opgesteld rondom de drie thema’s Economisch slim, Groen en Mens.

Economisch slim spreekt in het licht van de stijgende temperaturen en energieprijzen voor zich. Iedere vorm van verspilling en iedere vorm van vervuiling moet zoveel mogelijk worden beperkt. Als je daar maximaal op inzet, kun je, zo blijkt, bijna 80 procent (!) besparen op het energieverbruik.

Iedereen is voor groen. De schouwburg ook. Meer ruimte voor biodiversiteit, voor planten, mossen, vleermuizen en vogels. Minder hittestress, minder regenwater op het riool, en zo min mogelijk of geen afval.

Tot slot richten we ons op de medemens, en willen we met een aantal ingrepen zorgen voor de ideale omstandigheden. Zorgen dat iedereen zich altijd welkom voelt bij ons, en dat het verblijf bijdraagt aan vitaliteit, gezondheid en kwaliteit van leven in de meest brede zin van het woord. Voor ál onze bezoekers. Voeding, luchtkwaliteit, beweging en beleving; alles moet kloppen.

Het hoeft geen betoog: we streven naar de meest optimale mix van slimme ingrepen om zo het theater van de toekomst te realiseren. Als dat lukt hebben we niet alleen een even mooi als duurzaam gebouw, maar zijn we ook een duurzame organisatie. Bieden we een podium, zeven dagen per week, voor alle mogelijke ideeën en verhalen. Zijn we een aantrekkelijke schakel tussen De Kien en het oude centrum, tussen jongeren en ouderen, tussen cultuur en bedrijfsleven. Zijn we een inspirerende plek waar mensen graag samenkomen. En dan kunnen we doen wat we zo graag doen: verleiden, verrassen en verbinden.

Dat doen we voor de stad – en dan niet in de laatste plaats voor alle toekomstige generaties - met de stad. Samen.

Want uiteindelijk blijkt dat er misschien maar één crisis is: een groeiende kloof tussen ideeën, overtuigingen, meningen en verschillende bevolkingsgroepen. Als we die crisis oplossen, lossen we alle andere ook op. Voor alle generaties na ons. Daar willen we graag een bijdrage aan leveren.
Ik draag het stokje graag over aan Jacolien Eijer, Sustainability Director TAUW Group.

Rob van den Hove, directeur Deventer Schouwburg en MIMIK