Alle oplossingen, alle uitvindingen en alle kennis om de wereld op een duurzame manier verder te brengen is er al. Het is de onbedoelde verslaving aan oude patronen en oude businessmodellen die ons tegen houdt. Daarom vinden wij het in de Cleantech Regio belangrijk om veelbelovende ondernemers met duurzame initiatieven een podium te geven. Vooral als ze vernieuwende, duurzame businessmodellen hebben bedacht!

Ik heb het al vaker geschreven: de wereld kent een paar grote, ingewikkelde uitdagingen, zogenaamde wicked problems. Het kenmerk van zulke uitdagingen is dat ze dusdanig complex zijn, dat je ze alleen maar kunt oplossen door samen te werken. Daarom is het zo belangrijk dat Cleantech Regio een kennis- en netwerkorganisatie is: juist vanuit onze netwerken komen nieuwe combinaties voort die tot nieuwe oplossingen kunnen leiden.

De Big Improvement Day (BID) is al jaren een succesvol evenement dat dit soort nieuwe combinaties aan de wereld toont. BID heeft als doel de meest positieve dag van het jaar te zijn, door te laten zien welke ‘Big Improvements’, dus welke grote verbeteringen, er nu al mogelijk zijn in de wereld. Het gaat bijvoorbeeld om innovaties in de zorg, in het onderwijs, of in de voedselproductie. Maar de Big Improvement Day laat zien dat overheden geen resultaten kunnen boeken zonder ondernemers en dat zorginstellingen niet kunnen verbeteren zonder de kracht van mensen te benutten. Juist door samen te werken met partijen die op het eerste gezicht niet logisch lijken, kom je tot innovaties. Dit lijkt een open deur, maar dat is het helaas niet.

Omdat het voor ons in de Cleantech Regio juist wél vanzelfsprekend is om samen te werken en zo tot innovaties te komen, zijn we partner geworden van de Big Improvement Day. Samen met het Centraal Plan Bureau (CPB), wat ook voor ons een nieuwe partner is, èn drie markante ondernemers uit de regio, hebben we een sessie georganiseerd waarin we het begrip ‘brede welvaart’ concreet maakten. Brede welvaart is immers vooral een beleidsterm, die veel mensen weinig zegt. Toch is het precies wat iedereen wil: in gezondheid en welzijn, met leuk werk en een goede opleiding, wonen in een betaalbare woning. En dat alles met schone, betaalbare energie, voldoende ruimte en natuurlijk in een veilige omgeving. Dat is logisch. En je ziet het pas als je het door hebt, zei Johan Cruijff ooit. Niet voor niets vond de Big Improvement Day dit jaar plaats op het podium waar ook de musical Nr. 14 draait: het prachtige nieuwe AFAS Theater in Leusden. AFAS is zo’n uniek bedrijf dat, net als Cruijff ooit deed, dromen realiseert en het onmogelijke voor elkaar lijkt te krijgen door consistent te investeren in mensen en in samenwerking. Een prachtige gastheer voor een uniek evenement.

Daarom was het extra bijzonder dat we, juist hier, voor het eerst samen met het CPB op het BID-podium stonden. Jonneke Bolhaar van het CPB liet in detail zien hoe het groeifonds concreet kan bijdragen aan brede welvaart en wat dit betekent voor ons land. Daarna liet Matthijs Collard van E-Flight in Teuge zien hoe elektrisch vliegen onze welvaart en welzijn in de toekomst mogelijk maakt: schoon vliegen zonder vliegschaamte. Het kan binnenkort echt. Arvid Prigge van Green City (óók uit Teuge) liet zien hoe groene daken de toekomst zijn en hoe hij de waarde van CO2-besparingen teruggeeft aan zijn klanten. En als klap op de vuurpijl liet Roeland van Delden van Leadax zien dat de duurzame daken meerdere problemen tegelijkertijd oplossen.

Big Improvements zijn hard nodig voor een betere samenleving. Zowel Jonneke van het CPB als de drie ondernemers uit onze regio, hebben afgelopen dinsdag laten zien dat dit lukt door samen te werken en door onderwijsinstellingen en de overheid te betrekken bij je onderneming. Maar het allerleukste is dat grote, duurzame verbeteringen als fundament van brede welvaart, gewoon dichtbij huis plaats vinden. In onze eigen regio! Het is geweldig dat de Big Improvement Day ons de kans heeft gegeven deze verhalen een landelijk podium te geven.