Het zijn bizarre tijden. Een dramatische oorlog in Oekraïne die onze westerse, Europese, landelijke én regionale samenlevingen op de proef stelt. Ik zie een grote eensgezindheid om samen op al deze niveaus de handen ineen te slaan. En dat is ook wat nodig is om grote veranderingen teweeg te brengen, samenwerken en oog hebben voor elkaars belangen en behoeften. Zo hebben we een aantal grote uitdagingen, of crisissen zoals je wilt, die we ook alleen samen met oog voor elkaars belang en behoefte het hoofd kunnen bieden. Naast acute crisissen ligt er ook een groot verduurzamingsvraagstuk en dan met name een energietransitie die ons ook allemaal raakt.

Wij, bij Bredenoord, als leveranciers van tijdelijke energie, zien onze klanten dagelijks worstelen met energievraagstukken en de verduurzaming en elektrificering van hun materieel en hun bedrijfsprocessen. Wij zitten er letterlijk middenin. Ook omdat wij zélf in transitie zitten met de overgang van gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven.

Zin en onzin over uiteindelijke oplossingen gaan dwars door elkaar heen. Er zijn er die heilig geloven in een waterstofeconomie, anderen denken dat zon en wind de oplossingen zijn en weer anderen houden vast aan nucleaire energie. De praktijk is dat er nogal wat meningen over elkaar heen buitelen en dat we kostbare tijd verliezen om samen aan structurele oplossingen te werken. Zeker nu de tijd ons begint in te halen en we gedwongen worden tot rigoureuze maatregelen zoals we in de stikstofdossiers doen.

Ik denk dat nieuwe technologieën ons enorm gaan helpen, maar niet alle technologieën zijn al schaalbaar of haalbaar en betaalbaar. Zo experimenteren we bij Bredenoord met waterstof, ethanol, methanol en energieopslag in batterijen. Iedere technologie heeft zo z’n voor- en nadelen bij verschillende toepassingen. Om hierin grote stappen te zetten is het maken van verbindingen met launching customers, overheden en onderwijs cruciaal.

Voor de techneuten binnen ons bedrijf is het smullen geblazen! Werken aan nieuwe technieken, bouwen van nieuwe producten en oplossingen, het is een dynamische tijd die veel ruimte geeft aan ontwikkelaars.

In de Cleantech Regio hebben we een heel aantal ondernemingen die bezig zijn met de energietransitie. Zo werk ik al jaren samen met andere technische bedrijven uit de regio zoals Hollander, Remeha, Hamer, Kiwa en anderen. Samen proberen we handen en voeten te geven aan misschien wel de grootste uitdaging voor ons, voldoende technisch personeel voor nu én de toekomst.

Daarom zijn we mede-initiatiefnemer van NewTechPark in Apeldoorn. Een plek waar al het onderwijs en techniek in de praktijk samenkomen. Om ons beide te versterken met de nieuwste technologieën en jongeren snel vertrouwd te maken met hoe gaaf het is om een carrière in de techniek te hebben. Bredenoord heeft zelfs een gedeelte van haar R&D verplaatst naar het DC-Lab bij NewTechPark om zo letterlijk te laten zien wie we zijn en wat we doen en verbinding te leggen met onze omgeving. Zo werken we samen met bedrijven, scholieren en studenten aan de technologieën van de toekomst. Ik vind het prachtig.

Jaap Fluit geeft het stokje door aan Michaël de Kort, sector directeur techniek en mobiel bij Aventus.