Grote ambities hebben we binnen de Cleantech Regio. Daar houd ik van. Handen uit de mouwen, graag! Al die ambities zijn gericht op het vitaler, mooier, schoner, welvarender en hechter maken en houden van de Stedendriehoek. Zodat het hier goed, prettig en duurzaam wonen en werken is, voor iedereen. Dat gaat wel ergens over, dus.

In onze technologie-gestuurde wereld van vandaag is digitaal de basis voor bijna alles wat we doen. Dat geldt ook voor veel van onze ambities. Al zou je dat zo op het eerste gezicht niet altijd zeggen.
Een huis lijkt bijvoorbeeld gewoon van baksteen, glas, hout en staal. Dat is wat je ziet. Maar er gaat inmiddels een digitale wereld achter schuil: het ontwerp, de productie van materialen, de opslag, de distributie. Alles is digitaal gestuurd. Hetzelfde geldt voor onze nieuwsvoorziening (met zijn algoritme-bubbels), de gezondheidszorg, het openbaar vervoer en zelfs deels voor onze sociale (online) contacten.

Hoe groot de kansen ook zijn die de digitale revolutie ons biedt, we mogen niet blind zijn voor de risico’s. Dat die risico’s heel reëel zijn, blijkt wel uit de toename van de digitale criminaliteit. En niet alleen op het niveau van inbraken in de systemen van particulieren of bedrijven. Ook banken, universiteiten, ziekenhuizen en overheden zijn het doelwit van grote internationaal opererende bendes en regimes. En wat te denken van een ontwrichtend fenomeen als deep fake? In sommige situaties ook een vorm van criminaliteit, als je het mij vraagt.

Tegen al deze negatieve effecten moeten we ons wapenen. Of liever nog, we moeten ze zien te voorkomen. En dat betekent dat we op alle fronten aan de bak moeten. We kunnen niet langer doen alsof digitale technologie een ver-van-mijn-bed show is. Want dat is het allang niet meer, of je nu wil of niet. De digitalisering is zover doorgedrongen in ons dagelijks leven dat we het niet langer alleen aan ICT’ers moeten overlaten.

Om die reden hebben Hogeschool Saxion, de Politieacademie, de Universiteit Twente en de gemeente Apeldoorn, in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee, de Koninklijke Landmacht, het Instituut Fysieke Veiligheid, Aventus en Apeldoorn IT de handen ineengeslagen.
Veel partners voor een goede zaak: het verzamelen, ontwikkelen en doorgeven van kennis op het gebied van veiligheid en digitalisering. Onderzoek, onderwijs, beginnend ondernemerschap en publieksactiviteiten: allemaal in het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering. Afgelopen oktober officieel opgericht, nu volop in ontwikkeling, met Lodewijk Asscher als landelijk aanjager.

Want hoewel het CVD wortelt in Apeldoorn, in de Cleantech Regio, zal het zich daar niet toe beperken. Digitale veiligheid gaat ons immers allemaal aan. Ook in onze regio, met al onze ambities en plannen en samenwerkingsverbanden. Als we willen dat die goed van de grond komen, zullen we samen het digitale fundament daaronder op orde moeten hebben en houden. En willen we ook in de toekomst dat iedereen hier goed, prettig en duurzaam kan wonen en werken? Dan moeten we vol inzetten op digitale veiligheid. Ieder vanuit zijn eigen sterke kant, zoals we dat als partners doen. Ook hiervoor gezamenlijk de handen uit de mouwen, dus!

Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn

Ton Heerts geeft het stokje door aan Jaap Fluit, de CEO van Bredenoord

Het Centrum van Veiligheid en Digitalisering is een Cleantech Regio Deal-project. Lees hier meer over de Cleantech Regio Deal.