Nog nooit kregen klimaat en water zoveel aandacht in de maatschappij. Ook in het regeerakkoord staan deze thema’s hoog op de agenda. Wat mij betreft niet vreemd, want water gaat de komende jaren bij veel grote vraagstukken een cruciale rol spelen. Denk aan de bescherming tegen hoogwater, het op voorraad houden van grondwater, natuurontwikkeling, droogteaanpak,  de inrichting van het land en daarmee ook hoe en waar nieuwe huizen worden gebouwd. 

Er is werk aan de winkel. Want niet alles kan overal. Dit is hét moment om met elkaar keuzes te gaan maken, keuzes waarmee we de leefomgeving toekomstbestendig maken. Voor ons, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. 

Als dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe ben ik verheugd over onze samenwerking met de Cleantech Regio. Duurzame energie en circulariteit staan hoog in ons vaandel. We geven samen met lokale partners vorm aan de Regionale Energiestrategie van de regio. Behalve dat wij duurzaam in onze eigen energie voorzien is water ook een bron van warmte. Denk hierbij aan de wijk Kerschoten in Apeldoorn, waar we samen met lokale partners 3500 woningen via aquathermie van warmte gaan voorzien. Daarnaast werken we met de Cleantech Regio samen aan innovatie en circulariteit, onder andere via het Watertestnetwerk: een laboratorium op onze rioolwaterzuivering in Apeldoorn waar we organisaties de ruimte bieden om pilots op het gebied van water en techniek in de praktijk te brengen. 

Sinds kort zitten we ook met elkaar om tafel om mee te denken over de ruimtelijke inrichting van de regio en de bouw van ruim 20.000 nieuwe woningen. Een enorme opgave, zeker in combinatie met de opgaves rondom energie, landbouw en natuurherstel. Als waterschap denken we graag vooraf mee in waar en hoe er wordt gebouwd. Gesteund en bevestigd door de uitgangspunten van het nieuwe kabinet om water en bodem leidend te laten zijn in plannen voor ruimtelijke ontwikkeling. 

Vanuit water geredeneerd moet je niet overal waar je kan bouwen, ook willen bouwen. Want natte voeten wil niemand. Bouw je daar toch, bouw dan bijvoorbeeld niet grootschalig op één locatie en pas de inrichting aan op de ondergrond, zodat eventuele schade ten gevolge van de klimaatverandering wordt beperkt. 

Denk ook goed na over hoe je klimaatadaptief bouwt. Zorg dat er plekken zijn waar het teveel aan regenwater naartoe kan. Vang regenwater op en gebruik dat voor de tuin en voor het doorspoelen van de WC. Een groene omgeving kan veel water opnemen en hitte voorkomen. Wist u bijvoorbeeld dat één grote boom gelijk staat aan de verkoeling van 10 airco’s? 

Ook is het belangrijk om na te denken over de eisen die we stellen aan woningbouw. Zo wordt in het Bouwbesluit bijvoorbeeld wel gedefinieerd hoe brandwerend muren moeten zijn, maar er wordt niets in gezegd over waterrobuust bouwen en vooral waterbesparingsopties. Dat is hard nodig nu onze (drink)watervoorraden steeds verder onder druk komen te staan.

Het gebied van de Cleantech Regio is complex als het gaat om water en bodem. Zowel de Veluwe als de diep gelegen IJssel hebben beiden hun eigen dynamiek als het gaat om waterhuishouding. De Veluwe heeft veel last van de droogte en de extreem hoge én lage waterstanden in de IJssel zorgen ook voor de nodige uitdagingen. Het klimaat wordt steeds grilliger. Kijk naar Limburg, soms kun je het zo gek niet bedenken en het gebeurt toch. Grotere buien in een kortere tijd, maar ook langdurige warme droge periodes – het volgt elkaar steeds sneller op.

Kortom, er is werk aan de winkel willen we samen kunnen bouwen aan een toekomstbestendige waterrobuuste leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties. Wij gaan ervoor. Doet u mee?