Arko van Brakel

Een van mijn grootste fascinaties is de kracht van een goed besluit. De hele dag nemen we namelijk besluiten. Grote en kleine besluiten, die vaak beginnen met een vraag: Wat ga ik ontbijten? Wat trek ik aan? Welke trein moet ik nemen? Welke titel krijgt deze column? Maar soms nemen we een groot besluit. Een besluit dat de loop van ons leven of de toekomst van onze organisatie bepaalt. En juist dat soort besluiten geven antwoord op hele grote vragen: Wil je met me trouwen? Wat zal ik gaan studeren? Of: Wat is het belangrijkste probleem dat wij met ons bedrijf willen oplossen?

Als ik terugkijk wordt mijn zakelijke bestaan bepaald door een klein aantal markante, grote, strategische besluiten. Zo namen we in mijn bedrijf EuroNet Internet destijds misschien vier of vijf grote besluiten per jaar die de koers en daarmee het succes bepaald hebben. Bijvoorbeeld door als eersten in de wereld Internet in een doos te verkopen, of het besluit een webdesign afdeling te starten. Het grootste besluit was misschien wel het moment dat we ons bedrijf wilden verkopen. Daarna volgen kleinere, dagelijkse besluiten om er een succes van te maken. Oók belangrijk, maar minder gezichtsbepalend. Ik heb ervan geleerd dat een goed, richtinggevend, strategisch besluit dat middelmatig wordt uitgevoerd, nog altijd succesvoller is dan een matige of slechte keuze die perfect wordt uitgevoerd. Dat is het verschil tussen effectief en efficiënt.

Bij de Cleantech Regio hebben we de laatste tijd ook een paar grote strategische besluiten genomen. Wij vonden het bijvoorbeeld belangrijk zoveel mogelijk betrokkenen uit de onderwijswereld, de overheidssector en de grote groep ondernemers in onze regio bij de besluitvorming te betrekken. Draagvlak is namelijk essentieel als je keuzes wilt maken die de samenleving en de economie van onze regio raken. Het was dus een groot, strategisch besluit om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het creëren van de toekomst van onze regio.

Verrassend genoeg waren de meeste regio-genoten die hebben meegedacht, het -ongeacht hun achtergrond- eens over de belangrijkste zaken waarin we moeten investeren. Desondanks leverde deze hele operatie nog steeds zoveel ideeën en onderwerpen op, dat het teveel is voor ons als strategische board om allemaal aan te pakken. De kunst is dus om die diversiteit aan mogelijkheden om te zetten in keuzes. Draagvlak betekent dus niet dat we alles oppakken. We doen liever een paar dingen goed, dan heel veel dingen half.

We hebben als regio dan ook besloten om volledig in te zetten op Groene Groei. Dat betekent dat we gaan voor duurzaam wonen en werken. Dat doen we vanuit onze unieke plek als verbindingsregio, met behoud van onze groene waarden, ons prachtige landschap en met de volle inzet van onze vakmensen. Dat betekent dat we sommige mensen gaan teleurstellen omdat we bepaalde investeringen niet actief ondersteunen. Maar wat we wél doen, krijgt onze maximale aandacht. Daar mag u ons aan houden. Zo blijft het goede leven in onze prachtige regio ook in de toekomst gewaarborgd. Een groot besluit.

Het nemen van belangrijke besluiten vraagt om leiderschap. De leiders binnen onze regio zijn dan ook volledig betrokken bij de keuzes die we maken. Daarom zal volgende maand een van die leiders, niemand minder dan Annemieke Vermeulen, de inspirerende burgemeester van Zutphen, op deze plaats een column schrijven over de keuzes die haar bezig houden. 

Meer columns lezen van Arko van Brakel?

Een jaar in de Cleantech Regio: 'Eigenlijk willen we allemaal hetzelfde'

Over de dilemma's in de regio: brede welvaart in een prachtig landschap

De meest positieve dag van het jaar 

De steen der wijzen